2017 Apr 01 BangaloreSShankar BUGaneshPrasad TumkurBRavishankar RanganathaChakravarthy @ VaniSchool


Vocal: Vid. BangaloreSShankar 
Vocal Support: Vid. Shankar Ramani 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. RanganathaChakravarthy 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore


01 tuLasi daLamula chE mAyAmALavagowLa rUpaka tyAgarAja (N, S)
nereval @ sarasIruha

02 ranganAyakam bhAvayE nAyaki Adi m.dhIkshitar (O)

03 ETi janmam idhihA O rAma varALi m.cApu tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ sAgawra shayanunI

04 bhajarE rE mAnasa shrI AbhEri c.tripuTa mysore vAsudevAcAr (O)

05 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro vasantha tiSra Adhi p.dAsa

06 anupama guNAmbudhi aTANa khanda chApu tyAgarAja

07 RTP kIravANi chaturaSra tripuTa 2 kaLai 2 beat eDupu (R, T, P, N,T)
pallavi line: vANi vINA pANi ... nikhila lOka janani kIra
rAgamAlika swaras: None

08 manavE mantrAlayA shudha sArang Adi AV krishNamAchAr

09 rAgamALika shlOka (shaNmukhapriya hindOLa dEsh sAvEri)

10 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati