Saturday, 6 May 2017

2017 May 04 ChitraveenaNRavikiran CharumatiRaghuraman PatriSatishKumar GiridharUdupa ArunKumar @ SRSMChitravina: Vid. ChitraveenaNRavikiran 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 
RhythmPad: Vid. ArunKumar

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 jagadAnanda kAraka nATa rAgam Adi tyAgarAja (O)

02 calamElara sAkEta rAmA mArgahindOLa adi tyAgarAja (S)
Swara at chalamelara

03 enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa (A, N, S)
neraval @ rAmaciluka nokada penci
swaras @ rAma rAma rAmayanucu 

04 sharaNam yAmi santAna rAmaswAmi twAm aham sahAna Adi OVK (A, N, S)
Neraval @ SharaNam yAmi

05 paramapurusham lalithApancham khaNDachApu Swathi Thirunal

08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriyA, 
tAna in shanmukhapriya, kANaDa, mOhana, bahudAri

09 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 May 03 URajesh RakeshChaurasia BPraveen RavindraYavagal Jugalbandi @ SRSMMandolin: Vid. URajesh 
Flute: Vid. RakeshChaurasia 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Tabla: Vid. RavindraYavagal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 hamsadhwani

02 rAga tAna pallavi madhuvanti followed by Tani

03 sindhubhairavi

2017 May 02 Saketharaman CharuamatiRaghuraman BangaloreVPraveen BharadwajSathavalli @ SRSMVocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. CharuamatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. BangaloreVPraveen 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

was late for the initial part of the concert

03 kamalAptakula kalashAbdhi brundAvanasArangA (A, S)
Swaras at kamalaptakula

04 Emayya rAma kAmbOdhi khanda chApu bhadhrAchala rAmadhAs (O)

05 santAna rAmasvAminam hindOLavasantam m.dIkshitar

06 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
GrahabEdha into rEvati during AlApane
Neraval @ NudUTi vrAtagAni

07 Annalum Nokinan Avalum Nokinal hamIrkalyANi Kamba rAmAyaNa

08 rAga tAna pallavi sAvEri and 6 ragas, tiSra tripuTa
rAga tAna in  sAvEri, nATakuranji, dhanyAsi, mOhana, mukhAri, pUrvikalyANi, madhyamAvati
Pallavi line: bhAvayAmi raghurAmam bhavya suguNArAmam
rAgamALika: all 7 from above list, sahAna, kApi, bindumALini, naLinakAnti

09 chelinEnEtlu jAvaLi paras pattAbhirAmayya

10 rAma mantrava japisO jOnpuri Adi purandara dAsa

11 mannupugaz kosalaidan Durga mAyAmAlavaguLa sAranga hindOLam nIlAmbari rUpaka kulasekara azwar

12 tillAna (taka tajhunuta dhIm) mOhanakalyANi LGJ

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2017 May 01 TVShankaranarayan BangaloreRaghuram YellaVenkateshwaraRao BhargavaHalambi @ SRSMVocal: Vid. TVShankaranarayan 
Violin: Vid. BangaloreRaghuram 
Mridanga: Vid. YellaVenkateshwaraRao 
Khanjira: Vid. BhargavaHalambi 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 jaya jaya gaNapati hamsadhvani gaNapati sachidAnandA (shloka O, S)
swara @ jaya jaya gaNapathi

02 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja
swara @ sogasu juda tarama

03 sakala graha bala nIne aTANa khanda chApu p.dAsa

04 abhaya varadE shAradE hindOLa Indira Natesan (A, S)
swara @ abhaya varade

05 bhuvanEshwariyA mOhanakalyANi Adi muththayya bhAgavathar (A, 
Swaras @ bhuvaneshwariya

06 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (A, N, S T)
neraval @ kanTiki sundara

07 viruttum hamsavinOdini

08 gOvinda gOvinda ati Ananda hamsavinOdini Adi p.dAsa

09 eppo varuvArO jOnpuri Adi gOpAla krishNa bhArathi

10 english note shankarAbharaNa Adi muththayya bhAgavathar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Monday, 1 May 2017

2017 Apr 30 Ranjani Gayathri CharumatiRaghuraman ManojSiva SukanyaRamgopal @ SRSM


Vocal: Vid. Ranjani Gayathri 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Ghata: Vid. SukanyaRamgopal 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 paramAnanda naTana kEdAra Adi swAti thirunAL (S)
swara @ paramAnanda naTana

02 baNTu rIthi kOlu vIyavayya rAma hamsanAdha dhEshAdhi tyAgarAja (A, N, S)
neraval @ rAmanAma mane

03 nIrajAkShi kAmAkShi hindhOLa rUpaka m dhIkShithar

04 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ srI raghuvara

05 DaNgUrava sArIrayya vasantha Adi p.dAsa

06 rAga tAna pallavi nATakapriyA miSra jhampa 2 kaLai (gOpuchayati) eDupu 9 akshara from samam
grahabEdha into sUrya by Gayathri during AlApane
Pallavi Line : vasumahitAm sumahitAm mahitAm hitAm tAm . . . . Ashraye nATakapriyAnutAm
rAgamALika : nATa, kuntalavarALi, bhImpalAsi, parallel presentation of MAND and mAru bEhAg

07 aparAdhi nAnalla rEvati purandara dAsa

08 dhImta taratAni dhIrana dru dru (t) rAgEshri Adi Lalgudi Jayaraman

09 AbhANg mazaha viTTala pIlu jayA bAi

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja with mangaLam kOsalEndrAya

2017 Apr 26 SandeepNarayanan BUGaneshPrasad KVPrasad Guruprasanna @ SRSM


Vocal: Vid. SandeepNarayanan 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 ErA nApai inta caUkasEya tOdi tiSra chatuSra paTNam subhramaNya iyer

02 tanavAri tanamu lEda tArakAdhipanana vada bEgaDa Adi tyAgarAja (N, S)
neraval @ rAma rAma rAma

03 rAma krishnaru manege bandaru hindOLa purandara dAsa (A)

04 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer ( A, 
swara @ marivEre

05 sukhi evvarO rAma nAma kAnaDa Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ sukhi evvaro

06 rAga tAna pallavi nAgaswarAvali chaturSra tripuTa khanDa naDai Edupu, pallavi starts after 5 aksharas
grahabEdha into hamsadhwani during AlApane
pallavi line: rAma nannu brOvarA vEmakO lOkAbhirAma
rAgamAlika swaras: bAgEshri, madhyamAvati

07 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja

08 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...