Tuesday, 24 April 2018

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran 
Violin: Vid. LalagudiViji 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 jagadhAnadhakAraka nAta Adi tyAgarAja

02 paramapurusha shaNmukhapriyA rUpaka aNNammAchArya (A, S)

03 duDukugala nannE dora gauLa Adi tyAgarAja

04 sAdinchene O manasA Arabhi Adi thyAgarAja (A)

05 kana kana rucirA varALi Adi tyAgarAja (R, T, T)

06 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja

07 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2018 Apr 22 TMKrishna HKVenkatram KUJayachandraRao BSPurushottam @ SRSM FHS


Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava


01 nagna vipina nagna gagana tapO magna mEdini kalyANi rUpaka.Vilamba PuTiNa (O)

02 jAnaki pathe jaya kAruNya jaladhe kharaharapriya Adi pApanAsham shivan ( A, N, S)
nereval at 

03 mAnava janma doDDadu pUrvikalyANi p.dAsa (A)

04 nI mATale mAyanura sami balkara (jAvaLi) pUrvikalyANi MLaghu Pattabhiramayya (tAna, N, S, T)
nereval @ mATale mAyenOra 

05 AnandEshvarENa Anandabhairavi cApu m.dIkshitar (A as per dIkshitar school)

06 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar (A, S, T)
swaras @ murAri

07 rAmachandrENa samrakshitOham mAnji rUpaka m.dIkshitar

08 Om tatsat (rAgamAlika shlOka)

09 vaishnava janato surUTi (rAgamAlika) Adi Narsi Mehta

2018 Apr 20 Saketharaman Mysore Karthik Bangalore Praveen Giridhar Udupa Bharadwaj Sathavalli @ SRSM


Vocal: Vid. Saketharaman 
Violin: Vid. Mysore Karthik 
Mridanga: Vid. Bangalore Praveen 
Ghata: Vid. Giridhar Udupa 
Morsing: Vid. Bharadwaj Sathavalli

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 subrahmanya bhujangam (sadA bAla rUpa shlOka)

02 ElA nI dayarAdu bAlakanaka maya aThANa Adi tyAgarAja (O)

03 TALa bEku takka mELa bEku Bhairavi p.dAsa (O)

04 aparAdhamUlannu lathAngi Adi patNam subramaNya Iyer(vanavali) (O, N, S)
Nereval at kripajEsina

05 rAghavane sharaNam raghurAma nin charaNam sahAna aruNAchala Kavi (A)

06 sarasa sAma dhAna kApinArAyaNi Adi tyAgarAja

07 koluva maragada kOdaNDapANi tODi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
AlApane with grahabEdha , 
Nereval at tambUra chekkoni 

08 entha muddO entha sogasu bindumAlini Adi tyAgarAja

09 rAga tAna pallavi KalyANi vasantha kalyANavasantha chaturaSra aTa khaNDa naDai
pallavi Line :
rAgamAlika in DarbAri kAnaDa, Ahir bhairav

10 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi puranDhara dhAsa

11 sonnadaisaiDa sArasamakiLiye

12 tillana miAsra shivaranjani LGJ

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2018 Apr 19 U Rajesh VVRavi BangalorePraveen TanjoreGovindarajan BRajashekar Praveen @ SRSM FHS


Mandolin: Vid. U Rajesh 
Violin: Vid. VVRavi 
Mridanga: Vid. BangalorePraveen 
Tavil: Vid. TanjoreGovindarajan 
Morsing: Vid. BRajashekar 
Tabala: Vid. Praveen Narayanan 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 ninnE kOriyunnadi mA nElATa i vEla tAnavarNa kAnaDa Adi tiruveTTiyur tyAgayya

02 shrI mahA gaNapatiravatumAm gaula m.dikshitar (O, S)
swaras @ prakAshakaro

03 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja (O)

04 entha muddO entha sogasu bindumAlini Adi tyAgarAja (O, S)
swaras @ entha muddO entha sogasu 

05 garudagamana samayamidhE nAgaswarAli rUpakA patNam SubramaNia Iyer (A, S)
swaras @ garudagamana samayamidhE 

06 sAmaja varagamana hindhOLa Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ sAmaja varagamana 

07 niravadi sukhadA ravichandrikA Adi tyAgarAja

08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriya chaturaSra tripuTa (T)
rAgamALika in rItigauLa , bilahari

09 bArO krishNayya rAgamAlike Adi kanaka dhAsa

10 bhAgyAda lakshmi bAramma madhyamAvati Adi purandaradhAsa

11 sai bhajan (gOvinda rAdha ramaNa giridhAri gOvinda)

2018 Apr 17 Kanyakumari EmbarKannan KVPrasad RavindraNakod @ SRSM FHS


Violin Duet:  Vid. Kanyakumari  Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
tabala: Vid. RavindraNakod

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava


01 valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

02 panchamAtanga malahari rUpaka m.dikshitar (S)
Swaras at PanchamAtanga

03 raghunAyaka nI pAdhayUga Hamsadwani Adi tyAgarAja (A, S)
Swaras at RaghunAyaka

04 nEnendu vedakudura karnATaka bEhAg tyAgarAja (O)

05 mAmava paTTAbhi rAma maNirangu M Eka m.dIkshitar (A)

06 tatvamerugataramA garuDadhwani rUpaka tyAgarAja

07 brochEvArEvarura kamAs Adi mysore vAsudEvAchAr (A)

08 evaritO ne delpudu rAma nAlOni jalini mAnavati Adi tyAgarAja (A

09 chakkani rAja mArgamu kharaharapriya Adi tyAgarAja (R, T, N, S, T)

10 gOvindA hari gOvindA vENkaTaramaNa govinda rAgamAlika

11 bArO krishNayya rAgamAlike Adi kanaka dhAsa

12 pibarE rAma rasam Ahirbhairav Adi sadASiva brahmEndra

13 venkatAcala nilayam sindhu bhairavi Adi purandaradAsa

14 tiruppugazh

15 rAm nAm japat. . .

16 english note shankarAbharaNa Adi muththayya bhAgavathar

17 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

2018 Apr 15 TMKrishna HKVenkatram ArunPrakash GGuruprasanna @ VaniSchool

Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. ArunPrakash 
Khanjari: Vid. GGuruprasanna 

Venue / Occasion: Vani School / Sri Ramanavami Sangeethotsava

01 tyAgarAja pAlayashu gauLa Adi m.dikshitar
Nereval at bHusurAdi
Swaras

02 gOpa nandana bhUshAvaLi swAti thirunAL (rAga, tAna, S)
swaras @ gOpanandana

03 nI maTTue en nenjil nIrkirAi kApi perumAL murugan (A)

04 enduku peddalavale buddhi shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A on Violin, N, T, N, T)
nereval @ vEda shAstra telisi

05 sAgara Sayana vibhO bAgEshri md rAmanathan

06 dhono dhanne pushpe patriotic bengAli song dhwijEndhralAl rAy

Saturday, 14 April 2018

2018 Apr 14 MysoreBrothers SrimushanamRajarao GiridharUdupa @ SRSM

Violin Duet: Vid. MysoreBrothers 
Mridanga: Vid. SrimushanamRajarao 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 

Venue/ Occasion: Fort High School, Bangalore / Ramanavami Sangeethotsava

01 nannu viDachi kadhalaku rA rIthigowLa chApu tyAgarAja

02 rAga suDhArasa pAnamu AndhOLika dhEshAdhi tyAgarAja (O)

03 own composition yaduvIra manOhari (Panchama varjya kAntAmaNi janya)

04 giripai nelakonna rAmuni shahana Adi tyAgarAja (A, 

05 niravadi sukhadA ravichandrikA Adi tyAgarAja

06 rAga tAna pallavi kIravANI chaturaSra tripuTa, on the samam
Pallavi Line : RAmasEvA maNDali pUjita srI rAma vandEham sada
rAgamAlika in  ShubhapantuvarALi, bAgEshri, BEhAg

07 dAsana mADiko enna nAdanAmakriya Adi PurandaraDasa

08 himagiri tanayE shuddhadhanyAsi muthaiah bAgavatar

09 Tillana Dhanasri Adi S.Thirunal

10 nInAma rUpamulaku sourAshtra Adi tyAgarAja

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...