Posts

Showing posts from July, 2016

2016 Jul 16 RamakrishnanMurthy HKVenkatram AVAnand Phandindra Bhaskara @ PAC, Our School

Image
Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy  Violin: Vid. HKVenkatram Mridanga: Vid. A V Anand Ghata: Vid. Phandindra Bhaskara
Occasion: Thaalavaadyotsava, Percussive Arts Centre,  Venue: Srividya sabhangana, Our School
01 nera nammithinayya VarNa kAnaDa k aTa pUchi shrInivAsa iyengAr
02 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar (S) Swara @ vAtApi gaNapathim 
03 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka thyAgarAja (A, CS, S)
04 marivEre gati evarammA mahilO nannu brOcuTaku Anandabhairavi CApu syAma sAstri (A) Started from anupallavi 
05 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adhi thyAgarAja
06 O rangashAyI  kAmbOdhi Adhi thyAgarAja (A, N, S, T) Nerval @ mutyAla sahurula
07 vinAyakuni valenu brOvavE madhyamAvati Adi tyAgarAja Started from anupallavi 
08 rAgamALike viruttum followed by  jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa
09 rAmachandrAya janaka mangaLam navrOj bhadrAcala rAmadas

While the concert was organized at a venue that is a stone's throw away from my house, perhaps it is my home ground li…

2016 Jul 01 GayathriGirish NalinaMohan BSPrashanth VSRamesh @ Bangalore Lalita Kala Parishat

Image
Vocal: Vid. GayathriGirish 
Violin: Vid. NalinaMohan 
Mridanga: Vid. BSPrashanth 
Morsing: Vid. VSRamesh 

Prog No 878
Bangalore Lalita Kala Parishat / National College Jayanagar

01 Sri mahAgaNapathiravatumAm gaULa misra cApu muttuswAmi Dixitar (S)

02 rA rA mA intiki dhAka asAvEri Adhi thyAgarAja

03 vAnchathOnu nA vagalu dhelpave karNaranjani Adhi muttaiah bhAgavathar (A, CS)

04 sadA shivEna shankarENa sindhuramakriya m.dikshitar 

05 enduku peddalavale buddhi shankarAbharaNam Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
nereval @ vEdashAstra purANa

06 RTP dhanyAsi tiSra tripuTa khaNDa naDai edupu 1 akshara after samam
Pallavi Line : dhanyAsi shiva jaTa madhyaye gange tunga tarange
Ragamalika in nATTakuranji, hEmavati

07 sadhA enna hrudhayadhalli bEhAg rUpaka vijayaviTTala dhAsa (O)

08 shrI venkata girIsham AlOkayE surati Adhi mutthuswAmy dhIkshithar

09 shiva panchAksari mantra (nAgEndra hArAya) rAgamAlika Adi Shankara

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Having experience of previous concert being wash…