Posts

Showing posts from September, 2015

2015 Sept 26 SanjaySubrahmanyan SVvaradarajan ArjunGanesh @ RT Nagar Sangeetha Sabha

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVvaradarajan 
Mridanga: Vid. ArjunGanesh 

Occasion: RTNagar Sangeetha Sabha, 25th-year celebrations

01 nI inda mAyam dhanyAsi varNa Adi p.shivan

02 jnAna mosaga rAdA garuDa gamana pUrvikalyANi rUpaka thyAgarAja (S)
swara @ jnAna mosagarAda

03 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, N, S)
nerval @ 

04 jAlamEla raghupate sEnAvati Adi BMK (A, CS, S)
swara @ jAlamEla raghupatE

05 shrI chAmundEshwari pAlayamAm bilahari Adhi mysUru vAsudhEvAchAr (A, N, S, T)
nereval @ rAjIva lOchane rAga nishAkara sannbha vadane

06 palukute nela talli AbhEri k.cApu aNNammAchAryA (O)

07 yArO ivar yArO bhairavi Adhi aruNAchala kavi (Started from anupallavi)

08 RTP bEgaDe chaturaSra tripuTa 2 kaLai Edupu 2 beats after samam
pallavi line: orutaram shivachidambaram enDre oaraitAlum

rAgamAlika in kuntalavarALi, vasantha AbhOgi, sindhu bhairavi

09 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa

10 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan

11 tillAna gambhIravANi Ad…

2015 Sept 25 RanjaniGayathri VittalRangan SaiGiridhar SNNarayanaMurthy @Choudaiah Hall, BIAF

Image
Vocal: Vid.RanjaniGayathri 
Violin: vid: VittalRangan 
Mridanga: Vid. SaiGiridhar 
Ghata: Vid. SNNarayanaMurthy 

Occasion: BIAF@Chowdaiah Memorial Hall


01 AnandAmrtakarSiNi amrtavarSaNi amrtavarshiNi Adi m.dIkshitar (S)
swara @ AnandAmrtakarSiNi

02 cani tODi tEvE O manasA harikAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S)
swara @ pati kula

03 echaradali irabeku mukhAri Adi achyuta dAsa

04 shankari shamkuru candramukhi sAvEri Adi(tisra naDai) syAma sAstri (A, N, S)
nereval and swra @ shyAma krishna sahOdari

05 sharavaNa bhava guhanE kannaDa Adhi pApanAsham shivan

06 RTP karNaranjani khaNDa tripuTa 2 kaLai Edupu - 2 beats after samam(R, T, N, S, T)
pallavi line karNaranjita gAnamritha pAname mOkshamArga sOpAnamu
rAgamAlike in Arabhi, sindhubhairavi ??, suryashree/ haricharana

07 ugAbhOga ( maganindAgi... ) in khamAs, hindOla , kApi
jagadodharana ADisidale yashOdA kApi Adi p.dAsa

08 Abhang viTObhA ChalA mandira

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2015 Sept 20 Dr.BabySreeram Dr.ChertalaiSindhu KUJayachandraRao OmkarGRao @ Bangalore Gayana Samaja

Image
Vocal: Vid. Dr.BabySreeram Violin: Vid. Dr Chertalai Sindhu Dileep Mridanga: Vid. K U Jayachandra Rao Ghata: Vid. Omkar G Rao
Venue: Bangalore Gayana Samaja Occasion: Monthly Concert Series

01 vIribONi varNa bhairavi khaNDa aTa pachchimiriam Adiappayya (O, CS)
02 shri mahA gaNapathE abhOgi k ChApu NS rAmachandhran (O, S) swara @ tAmarasa dalanEtre
03 nidhi chAla sukhamA kalyANi chApu thyAgarAja ( A, N, S) Nereval and swara @ sumati tyAgarAjunutuni kIrtana sukhama
04 dayalEni bradukEmi nAyaki Jhampa tyAgarAja (O)
05  enniDam irangiDalAgAdO valaji Adi Dr.GBabySreeram (O, CS)
06 Emani migula varNinthu thOdi Adhi shyAmA shAsthry (A, N, S, T) nereval and swara @ sAramati nannu daya tOru
07 krishnA nI begane bAro yamuna kalyANi vyAsarAya
08 tillAna Ahir bhairav Adi Dr. GBabySreeram
In a casual discussion, when my music friends indicated that its Dr Baby Sreeram peforming at Gayana Samaja, I cancelled all my plans for the evening and rushed to the venue. I had heard her before at RLKM almost 18 months back a…

2015 Sept 11 SanjaySubrahmanyan SV NV ARG @ SVT Malleshwaram

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Khanjira : Vid. Alathur RajGanesh

Venue: Sri Venugapalaswamy Temple. Malleshwaram
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 mathirakshi nIpai mukhAri aTa (varNa) tiruveTTiyUr tyAgayya

02 marachEdi nyAyama rAma nIve marachite hamsadhvani Adi paTNam Subramania Iyer (O, S)
swara @ marachEdinA

03 paripAlayamAm rItigaULa rUpaka swAthi thirunAL (A)

04 buddhi rAdu buddhi rAdu shankarAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, S)
swara @ gAnAmrutha pAnamu

05 shloka in bhairavi
kuTilAlaka samyuktam purNachandra nibhAnanam
vilasat kunDala dharam krishNam vandE jagadgurum

followed by  
jaya jaya gOkula bAla rAgamAlika (bhairavi aTANA kAMbOdhi kalyANi surUTi) rUpaka nArAyaNa tIrtha (CS)

06 shrI rAjagOpAla bAla sAvEri Adhi m.dIkshitar (A, N, S, T)
nereval and swara @ dhIrAgragaNya

07 shri mADhava vAsudhEva bEhAg dhEshAdhi pApanAsham shivan

08 viruttum (Urile kAni illai)  followed by ADigiraL ennum pAdigirAl kApi

09 kAka chiragi nile nandalAla d…

2015 Sept 04 TMKrishna RKSriramkumar ManojSiva AnirudhAthreya @ Odukattur

Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. RKSriramkumar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjira : Vid. AnirudhAthreya 

Venue: Odukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 kanakashaila vihAriNi kamakOTi bAle punnAgavarAli shyAma shAstri (O, N, S)
nereval @ shyAmalAmbike

02 krishNA nI bEgane bArO yamunakalyANi chApu vyAsarAya (Completely on Violin)

03 tAna yamuna kalyANi followed by adi nIpai marulu konnadirA javaLi yamuna kalyANi dharmapuri subbaraya Iyer (S, T)
swara @ dharmapurIsha

04 tuLasI bilva mallikAdi kEdAragauLa Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nerval @ suramuna
swara @ paramAnanda
swara @ tuLasi bilva

05 mAye tvam yAhi mAm bAdhitum tarangiNi Adi m.dIkshitar (A, N, S)
nereval and swara @ sudhAtaraNgiNi

06 started with tani followed by nidhI cAla sukhamA kalyANi m.cApu tyAgarAja (T, N)
nereval @ sumati tyAgarAjunutuni k sukhamA

07 kApi bhairavi sAma vasantha bilahari rAgamAlika AlApane 

08 suttum vizhi chUDatAn kaNNamma rAgamAlika Adi subramaNya bhArati

09 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adhi thyAgarA…

2015 Sept 01 CherthalaRanganathaSharma MysoreVSrikanth JVaidyanathan Anil Parashar

Vocal: Vid. CherthalaRanganathaSharma 
Violin: Vid. MysoreVSrikanth 
Mridanga: Vid. JVaidyanathan 
Khanjira: Vid. Anil Parashar

01 inta cAlamu jEsitE VARNA bEgaDA Adi vINai kuppiyer (O)

02 siddhi arul shiva shakti bAlakane nATa nIlakaNta shivan (O, S) 
swara @ Siddhi aruL

03 smaraNe ondhe sAladhE malayamArutha rUpaka puranDhara dhAsa (O, S)
Swara @ SmaraNe onde sAlade

04 paramakripa sagari yadukula kAMbOdhi GNB

05 E rAmuni nammitinO nE vakuLAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, N, S)
nereval and swara @ EkAntamuna sIta

06 inda tiruvaDivam vasantA

07 gAngEya vasana hamIr kalyANi Adhi swAthi thirunAL (A, N, S, T)
nereval and swara @ gAngEya

08 sattalEni dInamulu vachchenA nAganandini Adi thyAgarAja

09 rAga tAna pallavi nATTakuranji khaNDa tripuTa (edupu - 1 beat after samam)
pallavi line: shambO mahAdEva vibho pAhi prabhO satatam swayam bhO
rAgamAlika in pantuvarALi, suruTi, bAgEshri, hamsAnandi

10 chentar sAyaka rUpa bEhAg iriymman tampi

11 hari guNa gAvathi dhIpAli mIra bhajan

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAs…