Saturday, 12 September 2015

2015 Sept 11 SanjaySubrahmanyan SV NV ARG @ SVT Malleshwaram

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Khanjira : Vid. Alathur RajGanesh

Venue: Sri Venugapalaswamy Temple. Malleshwaram
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 mathirakshi nIpai mukhAri aTa (varNa) tiruveTTiyUr tyAgayya

02 marachEdi nyAyama rAma nIve marachite hamsadhvani Adi paTNam Subramania Iyer (O, S)
swara @ marachEdinA

03 paripAlayamAm rItigaULa rUpaka swAthi thirunAL (A)

04 buddhi rAdu buddhi rAdu shankarAbharaNa m.cApu tyAgarAja (A, S)
swara @ gAnAmrutha pAnamu

05 shloka in bhairavi
kuTilAlaka samyuktam purNachandra nibhAnanam
vilasat kunDala dharam krishNam vandE jagadgurum

followed by  
jaya jaya gOkula bAla rAgamAlika (bhairavi aTANA kAMbOdhi kalyANi surUTi) rUpaka nArAyaNa tIrtha (CS)

06 shrI rAjagOpAla bAla sAvEri Adhi m.dIkshitar (A, N, S, T)
nereval and swara @ dhIrAgragaNya

07 shri mADhava vAsudhEva bEhAg dhEshAdhi pApanAsham shivan

08 viruttum (Urile kAni illai)  followed by ADigiraL ennum pAdigirAl kApi

09 kAka chiragi nile nandalAla desh

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...