Saturday, 5 September 2015

2015 Sept 04 TMKrishna RKSriramkumar ManojSiva AnirudhAthreya @ Odukattur

Vocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. RKSriramkumar 
Mridanga: Vid. ManojSiva 
Khanjira : Vid. AnirudhAthreya 

Venue: Odukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 kanakashaila vihAriNi kamakOTi bAle punnAgavarAli shyAma shAstri (O, N, S)
nereval @ shyAmalAmbike

02 krishNA nI bEgane bArO yamunakalyANi chApu vyAsarAya (Completely on Violin)

03 tAna yamuna kalyANi followed by adi nIpai marulu konnadirA javaLi yamuna kalyANi dharmapuri subbaraya Iyer (S, T)
swara @ dharmapurIsha

04 tuLasI bilva mallikAdi kEdAragauLa Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nerval @ suramuna
swara @ paramAnanda
swara @ tuLasi bilva

05 mAye tvam yAhi mAm bAdhitum tarangiNi Adi m.dIkshitar (A, N, S)
nereval and swara @ sudhAtaraNgiNi

06 started with tani followed by nidhI cAla sukhamA kalyANi m.cApu tyAgarAja (T, N)
nereval @ sumati tyAgarAjunutuni k sukhamA

07 kApi bhairavi sAma vasantha bilahari rAgamAlika AlApane 

08 suttum vizhi chUDatAn kaNNamma rAgamAlika Adi subramaNya bhArati

09 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adhi thyAgarAja

10 mangala sriyah kAntAya (asAvEri mOhana sindhubhairavi nAyaki bEgaDe varALi kharaharapriya)

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...