Tuesday, 31 March 2015

2015 Mar 30 VinaySharva BKRaghu KUJayachandraRao AnoorDSunad @ vANi_School


Vocal: Vid.VinaySharva 
Violin: Vid. BKRaghu 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjira: Vid. AnoorDSunad

01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi thyAgarAja

03 tuLasIdaLa mAyAmAlavagouLa rUpaka thyAgarAja (A, N, S)

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adhi m.dhIkshithar

05 karpagamE kadaikaN pArAi madhyamAvathi Adhi pApanAsham shivan

06 kaddnu vAriki kaddukaddani tODi Adi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa (O)

08 shankara sriginAtha prabhOke hamsanandi Adi swAti tirunAL (O)

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2015 Mar 29 TMKrishna HKVenkatram HSSudheendra OmkarGRao @ SeshadripuramVocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. OmkarGRao

01 inta soukhya manInE kApi Adhi thyAgarAja (O, N, S)

02 rAgamAlika rAga tAna
followed bby valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

03 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (O, N)

04 junjhUTi AlApane and shlOka
followed by pranatArthiharam aham bhaje junjhUTi, Tani

05 irakkam varAmal bEhAg rUpaka gOpAlakriShNa bhArathi

06  vanitaro I vanne lElane i vela nAku tanuvela (j) Anandabhairavi rUpka dAsu Shriramulu (O)

07 shlOka - Shantakaram Bhujagasayanam 
followed by dEva dEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL (N)

08 chintayEham chitsada shankarAbharaNa noTTuswara m.dIkshitar

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2015 Mar 28 BombayJayashree KJDileep DelhiPSairam Anirudh Atreya @ SRSMVocal: Vid. BombayJayashree 
Violin: Vid KJDileep 
Mridanga: Vid. DelhiPSairam 
Khanjira: Vid. Anirudh Atreya


01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar

02 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja

03 vandanamu raghu nandanA shahAna Adi tyAgarAja (A, )

04 mOkshamu galadhA sAramathi Adhi thyAgarAja (O)

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

06 rAga tAna pallavi brindAvana sAranga tiSra tripuTa khanDa naDai
Edupu : 1 beat before samam

Pallavi line :  sItA ramaNa raghurAma vAraNa bhaya nivAraNa
rAgamAlika: nIlAmbari varAli naLinakAnti hamsAnandi

07 rAma rAma rAma sItA rAma ennirO  tillAng purandhara dhAsa

08 tillAna sindhubhairavi LGJ (O)

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...