2015 Mar 28 BombayJayashree KJDileep DelhiPSairam Anirudh Atreya @ SRSMVocal: Vid. BombayJayashree 
Violin: Vid KJDileep 
Mridanga: Vid. DelhiPSairam 
Khanjira: Vid. Anirudh Atreya


01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar

02 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja

03 vandanamu raghu nandanA shahAna Adi tyAgarAja (A, )

04 mOkshamu galadhA sAramathi Adhi thyAgarAja (O)

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

06 rAga tAna pallavi brindAvana sAranga tiSra tripuTa khanDa naDai
Edupu : 1 beat before samam

Pallavi line :  sItA ramaNa raghurAma vAraNa bhaya nivAraNa
rAgamAlika: nIlAmbari varAli naLinakAnti hamsAnandi

07 rAma rAma rAma sItA rAma ennirO  tillAng purandhara dhAsa

08 tillAna sindhubhairavi LGJ (O)

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati