Tuesday, 31 March 2015

2015 Mar 28 BombayJayashree KJDileep DelhiPSairam Anirudh Atreya @ SRSMVocal: Vid. BombayJayashree 
Violin: Vid KJDileep 
Mridanga: Vid. DelhiPSairam 
Khanjira: Vid. Anirudh Atreya


01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar

02 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja

03 vandanamu raghu nandanA shahAna Adi tyAgarAja (A, )

04 mOkshamu galadhA sAramathi Adhi thyAgarAja (O)

05 EtA vuanrA nilakaDa nIku kalyANi Adi tyAgarAja (A, N, S, T)

06 rAga tAna pallavi brindAvana sAranga tiSra tripuTa khanDa naDai
Edupu : 1 beat before samam

Pallavi line :  sItA ramaNa raghurAma vAraNa bhaya nivAraNa
rAgamAlika: nIlAmbari varAli naLinakAnti hamsAnandi

07 rAma rAma rAma sItA rAma ennirO  tillAng purandhara dhAsa

08 tillAna sindhubhairavi LGJ (O)

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...