Tuesday, 31 March 2015

2015 Mar 29 TMKrishna HKVenkatram HSSudheendra OmkarGRao @ SeshadripuramVocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. OmkarGRao

01 inta soukhya manInE kApi Adhi thyAgarAja (O, N, S)

02 rAgamAlika rAga tAna
followed bby valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

03 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (O, N)

04 junjhUTi AlApane and shlOka
followed by pranatArthiharam aham bhaje junjhUTi, Tani

05 irakkam varAmal bEhAg rUpaka gOpAlakriShNa bhArathi

06  vanitaro I vanne lElane i vela nAku tanuvela (j) Anandabhairavi rUpka dAsu Shriramulu (O)

07 shlOka - Shantakaram Bhujagasayanam 
followed by dEva dEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL (N)

08 chintayEham chitsada shankarAbharaNa noTTuswara m.dIkshitar

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

1 comment:

  1. Can you please tell me the composer of the kriti Paranatartiharamaham bhaje ?

    ReplyDelete

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...