Tuesday, 31 March 2015

2015 Mar 29 TMKrishna HKVenkatram HSSudheendra OmkarGRao @ SeshadripuramVocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. OmkarGRao

01 inta soukhya manInE kApi Adhi thyAgarAja (O, N, S)

02 rAgamAlika rAga tAna
followed bby valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

03 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (O, N)

04 junjhUTi AlApane and shlOka
followed by pranatArthiharam aham bhaje junjhUTi, Tani

05 irakkam varAmal bEhAg rUpaka gOpAlakriShNa bhArathi

06  vanitaro I vanne lElane i vela nAku tanuvela (j) Anandabhairavi rUpka dAsu Shriramulu (O)

07 shlOka - Shantakaram Bhujagasayanam 
followed by dEva dEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL (N)

08 chintayEham chitsada shankarAbharaNa noTTuswara m.dIkshitar

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam  Khanjira: Vid. NAmrith Organiser: kAnchanOtsava ...