2015 Mar 29 TMKrishna HKVenkatram HSSudheendra OmkarGRao @ SeshadripuramVocal: Vid. TMKrishna 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. OmkarGRao

01 inta soukhya manInE kApi Adhi thyAgarAja (O, N, S)

02 rAgamAlika rAga tAna
followed bby valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

03 upachAramu jEsE bhairavi rUpaka thyAgarAja (O, N)

04 junjhUTi AlApane and shlOka
followed by pranatArthiharam aham bhaje junjhUTi, Tani

05 irakkam varAmal bEhAg rUpaka gOpAlakriShNa bhArathi

06  vanitaro I vanne lElane i vela nAku tanuvela (j) Anandabhairavi rUpka dAsu Shriramulu (O)

07 shlOka - Shantakaram Bhujagasayanam 
followed by dEva dEva kalayAmi mAyAmALavagouLa rUpaka swAthi thirunAL (N)

08 chintayEham chitsada shankarAbharaNa noTTuswara m.dIkshitar

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati