Tuesday, 24 November 2015

2015 Nov 22 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh PerikavuLSudheer @ choudaiah, Flights of Fantasy

Vocal: Vid.  Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Ghata : Vid. Perikavu L Sudheer

Ocassion: Flights of Fantasy, 2015

01 SharaNAgatavatsale kadanakutUhala varNa Adi Calcutta K.S.Krishnamurti

02 karikaLabha mukham sAvEri rUpaka M.dhIkshitar

03 chalamElarA mArgahindhOla Adhi thyAgarAja (S)

04 kaNDe kaNDe swAmiya bEdikoNDe kannaDa p.dAsa (A,S)

05 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer( A,N )
neraval @ ‘ (venkaTEsha nIvu) nannu brOvakayuNDuta nyAyamA’

06 viruttam ( kulam tarum selvam ) followed by nArAyaNa divya nAmam mOhana Adhi p.shivan

07 rAga tAna pallavi kharaharapriyA chaturaSra tripuTa 2 Kalai 1 beat eDupu
pallavi line ‘ oru taram shivachidambaram enru chonnAlum pOdumE’
tani

08 viruttam ( ADum mayilAy) behAg followed by karpagAmbigai nI allavO bEhAg rUpaka p.shivan

09 uyyAla lUgavayyA shrI rAma nIlAmbari jhampa thyAgarAja

10 tillAna gambhIravANi Adi TKG

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 8 November 2015

2015 Nov 07 RanjaniGayathri HMSmitha DelhiSairam OmkarRao @ nAdasurabhi22ndAnnualConference

Voca: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: VId. HMSmitha 
Mridanga: Vid. DelhiSairam 
Ghata: Vid. Omkar Rao 

Ocassion: nAdasurabhi22ndAnnualConference


01 sAmi ninnE kOri shankarAbharaNa Adi vINA Kuppier

02 sharavaNa bhava guruguham shanmukham bhajEham shri rEvagupti rUpaka m.dhIkshitar (s) 
Swara @ sharavaNa bhava guruguham 

03 rAmAbhi rAmA ramaNIya nAma dhanyAsi mishra chApu thyAgarAja(A N S ) 
Nereval @ sangItamu bADumaNi 

04 vanajamukhi ena madiShtArthava nIva sri krishNA kAnaDa m.cAPu k.dAsa

05 pAhi jagajanani vAchaspathi Adhi S.thirunAl Navaratri krithi ( A S T )
Grahabedham into vAsanti during AlApane 
Swara @ mOhana tara gAtri. .

06 sEvikka vEndum ayya chidhambaram AndhOLika Adhi mutthu thAndavar

07 rAga tAna pallavi dwijAvanti khaNDa triputa 2 Kalai and tiSra jhampe 9*4
and..  tisra gati tisra jhampe 6 *4* 1.5 
2 beats edupu in a 36 beats cycle 
Pallavi Line : Varashaila rAjasute shArade. Jaya jayavanti rAganute  pAhi mAm 

rAgamAlika in  bhUpAlam, (nATTakuranji nIlAmbari Grahabedham ).. sunAdavinOdini ... darbAri kAnaDa. .

08 baNNisi gOpi harasidanu kalyANa vasantha purandara dAsa

09 mAtA kALikA darbAri composer

10 mIrA bhajan pag gunguru bAdha shudda sArang

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Wednesday, 4 November 2015

2015 Nov 03 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh AlathurRGanesh @ nAdasurabhi22ndAnnualConference

Vocal : Vid. Sanjay Subrahmanyan
Violin : Vid. S Varadarajan
Mrudangam : Vid. Neyveli Venkatesh
Khanjira : Vid. Alathur RajaGanesh

Venue: / Ocassion: nAdasurabhi Annual festival at 
St Johns hospital Nursing College Auditorium

01 sAmi nI rammanave sArasAkshiro (tv) kEdAra rUpaka tiruveTTiyur tyAgayya

02 ninnu jUchi dhanyudaiti sourAshtra Adhi patNam subrahmaNya iyer( S )

03 parAtpara parameshavara vAcaspati dESadi pApanAsam sivan

04 parama kripA sAgari yadukula kAmbOdhi G N Balasubramaniam ( A,N,S )
neraval & swara @ ‘sakala vEdAgama sArE sAdhuhrdaya vihArE 

05 upacAramulanu cEkonavayya bhairavi rUpakA tyAgarAja ( A,N,S,T)
neraval & swara @’kapaTa nATaka sUtradhArivai’

06 santAna gOpAlakriSNam khamAs rUpaka m.dIkshitar

07. RTP nAgasvarALi mishra naDai x 5 avartanam to complete the pallavi line +1 eduppu
pallavi line : shivachidambaramE darisikka manamE , janam illai idu nijamE
swaras in nagaswarali and shrutibhedam to hamsadhwani

08 shiva chidambarame darishikka maname nAgasvarAvaLi Adi Muttu Tandavar

09 nAma sudarshanam kApi swAti thirunAl

10. viruttam ( vizhikku tuNai ) mOhana , jOnpuri
mAlaShai kOpam oyAden nALumAyAvikAra tiruppugazh jOanpuri Adi Arunagirinathar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 1 November 2015

2015 Oct 31 GaneshKumaresh TrichiRShankarnarayan TrichyKrishna @ BGS47ThConference


Violin Duet: Vid. GaneshKumaresh 
Mridanga: Vid. TrichiRShankarnarayan 
Ghata: Vid. TrichyKrishna 

Venue: Bangalore Gayana Samaja
Ocassion: 47Th Annual Conference


01 thyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar (A)

02 mAyAmAlavagauLa rAgapravAha Adi GK

03 nATTakuranji dialogue with violin M.cApu GK (A)

04 RTP dhavaLAmbari ChaturaSra tripuTa (S, T)
tAna rAgamAlika in dhavalAmbari shaNkarAbharaNa, Anandabhairavi, AbhEri, 
swara rAgamAlika in surUTi, yadukulakAmbOdhi, ??, rItigauLa,??, ??, ??, ??, ??, ??......

05 ranga bArO pAnduranga bAro pahAD puranDhara dhAsa (rAgamAlika AlApane)

06 medley madhyamAvati

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...