Sunday, 1 November 2015

2015 Oct 31 GaneshKumaresh TrichiRShankarnarayan TrichyKrishna @ BGS47ThConference


Violin Duet: Vid. GaneshKumaresh 
Mridanga: Vid. TrichiRShankarnarayan 
Ghata: Vid. TrichyKrishna 

Venue: Bangalore Gayana Samaja
Ocassion: 47Th Annual Conference


01 thyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar (A)

02 mAyAmAlavagauLa rAgapravAha Adi GK

03 nATTakuranji dialogue with violin M.cApu GK (A)

04 RTP dhavaLAmbari ChaturaSra tripuTa (S, T)
tAna rAgamAlika in dhavalAmbari shaNkarAbharaNa, Anandabhairavi, AbhEri, 
swara rAgamAlika in surUTi, yadukulakAmbOdhi, ??, rItigauLa,??, ??, ??, ??, ??, ??......

05 ranga bArO pAnduranga bAro pahAD puranDhara dhAsa (rAgamAlika AlApane)

06 medley madhyamAvati

No comments:

Post a Comment

2017 Nov 19 ShashankS BUGaneshPrasad TVBhanktavatsalam NAmrith @ kAnchanOtsava2017

Flute: Vid. ShashankS  Violin: Vid. BUGaneshPrasad  Mridanga: Vid. TVBhanktavatsalam  Khanjira: Vid. NAmrith Organiser: kAnchanOtsava ...