Thursday, 29 October 2015

2015 Oct 28 AbhishekRaghuram BUGaneshPrasad TrichyShankaranarayanan GuruPrasanna @ BGS47thConference


Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. BUGaneshPrasad 
Mridanga: Vid. TrichyShankaranarayanan 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna

01 inta mODi sAranga varNa Adi SRamanathan

02 pAlaya mAdha mAm anisham asAvEri Adhi swAthi thirunAL
Swara @ pAlaya 

03 kaDai kaN vaittennai bEgaDa chApu RaamaswamySivan ( O , S ) 
Swara @ santatam pugazh 

04 shankari ninnE kAmavardhini chApu m vAsudhEvAchArya ( A N S T  )
Nereval @ pankajAkshi nIdu mahima 

05 pAduvAi manamE pannIru rAgamAlike(Bhairavi mukhAri shuddabhairavi sindhubhairavi) rUpaka guru surajAnandha (rAgamAlika O)

06 nenaruncinAnu anniTiki nidhAnuDani nEnu nIdu mALavi Adi tyAgarAja

07 RTP suruTi and sunadavinodini 
tAna on violin tisra TripuTa 
RAGAMALIKA in ranjani ...

08 Bhajana Bina desh kabirdas

09 srI rAmachandra kripAlu bhajamana tulsidas

10 tillAna. .taka dhim ta .. shaNkarAbharaNa 

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Wednesday, 28 October 2015

2015 Oct 27 TrichurBrothers Mullavasil G Chanramouli Trichur Mohan D V Venkatasubramanian @ BGS47thConference


Vocal: Vid. TrichurBrothers 
Violin: Vid. Mullavasil G Chandramouli 
Mridanga: Vid. Trichur Mohan 
Ghata: Vid. D V VenkataSubramanian

01 ninnu kOri VarNa MOhana Adhi pUchi shrInivAsa IyengAr(in 4 speeds)
preceded by a shloka 

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa (A, S)
Swara @ jaya jaya jAnaki

03 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja (S)
swara @ teliya lEru

04 dhAsara Nindisa bEDa rAgEshrI Adi PurandaraDasa

05 vENugAna lOluni ganavEyi kannulu gAvalene kEdAragauLa rUpaka thyAagaraja (A, N, S)
nereval and swara @ vikasita

06 tAyE tripurasundari shuddhasAvEri periyasAmy tUran (CS)

07 vAnchathOnu nA vagalu dhelpave karNaranjani Adhi muttaiah bhAgavathar
swara @ 

08 RTP vasantha khaNDa tripuTa (N, S, T)
pallavi line:  vikasita mukham shubhavara pradam harihara sutam ... sadA bhajEham
rAgamAlika in aTANA sAranga ?? naLinakAnti

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adhi purandaradhAsa
in carnatic and BSJ style
10 bHO shambhO rEvati Adi dayAnanda saraswati

11 pittam teLiya junjhUTi TALA GKB

12 kurai onrum illai rAgamAlike Adhi C rAjagOpAlAchAri

13 Omana tingaL KiDAvo navarOj TALA COMPOSER

14 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

Sunday, 18 October 2015

2015 Oct 17 TMKrishna HKVenkatram KalladaikurachiShivakumar ChandrashekaraSharma @ KanchiMutt
Vocal: Vid. TMKrishna
Violin: Vid. HKVenkatram
Mridanga: Vid. KalladaikurachiShivakumar
Ghata: ChandrashekaraSharma KanchiMutt EDI

Venue: Avani Shankara Mutt (Kanchi Mutt)
Ocassion: Navaratri Celebrations

01 sari evvaramma bhairavi k.jhampa syAma shastri (N)
nereval @ nIrajadala nayana

02 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar (A, S)
swara @

03 saraswati manOhari saraswari manOhari Adi m.dIkshitar (dIkshitar School rAga)
swara  @ vijaya kAnchi nagara nivAsini

04 rAga tAna kalyANi pUrvikalyANi (as an independent piece)

05 lOkAvana catura pAhimAm bEgaDA Adi tyAgarAja (A on violin, N)
nereval @ srIpate varada pAlita

06 ilalO praNatArti haruDanucu aThANa Adi tyAgarAja

07 sAgara shayana vibho bAgEshrI Adhi MD RAmanAthan

08 mangalam kOsalEndrAya in bAgEshri

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...