Wednesday, 28 October 2015

2015 Oct 27 TrichurBrothers Mullavasil G Chanramouli Trichur Mohan D V Venkatasubramanian @ BGS47thConference


Vocal: Vid. TrichurBrothers 
Violin: Vid. Mullavasil G Chandramouli 
Mridanga: Vid. Trichur Mohan 
Ghata: Vid. D V VenkataSubramanian

01 ninnu kOri VarNa MOhana Adhi pUchi shrInivAsa IyengAr(in 4 speeds)
preceded by a shloka 

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa (A, S)
Swara @ jaya jaya jAnaki

03 telialEru rAma Bhakthi mArgamunu dhEnuka Adhi thyAgarAja (S)
swara @ teliya lEru

04 dhAsara Nindisa bEDa rAgEshrI Adi PurandaraDasa

05 vENugAna lOluni ganavEyi kannulu gAvalene kEdAragauLa rUpaka thyAagaraja (A, N, S)
nereval and swara @ vikasita

06 tAyE tripurasundari shuddhasAvEri periyasAmy tUran (CS)

07 vAnchathOnu nA vagalu dhelpave karNaranjani Adhi muttaiah bhAgavathar
swara @ 

08 RTP vasantha khaNDa tripuTa (N, S, T)
pallavi line:  vikasita mukham shubhavara pradam harihara sutam ... sadA bhajEham
rAgamAlika in aTANA sAranga ?? naLinakAnti

09 bhAgyAda lakshmi bAramma srI Adhi purandaradhAsa
in carnatic and BSJ style
10 bHO shambhO rEvati Adi dayAnanda saraswati

11 pittam teLiya junjhUTi TALA GKB

12 kurai onrum illai rAgamAlike Adhi C rAjagOpAlAchAri

13 Omana tingaL KiDAvo navarOj TALA COMPOSER

14 rAmachandrAya janaka mangaLam kuranji bhadrAcala rAmadas

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...