Posts

Showing posts from 2016

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan 
Mridanga: Vid. Nevyveli Venkatesh 
Khanjari: Vid. Alalthur Rajganesh 

Organiser: M A Narasimhachar Music Foundation
Venue: Our School, Bangalore

01 chAla ninne kEdAra k.aTa Tiger Varadachari

02 tuLasIdaLa mAyAmALavagauLa rUpaka tyAgarAja (S)
Swara @ sarasIruha punnAga

03 srI kumAra nagarAlaya ATANa Adi swati thirunAL (A)

04 abhimAna mennadu galgu bEgaDe Adi patNam subramhaNya iyer(A S)
Swara @ abhimAnam

05 onde manadali bhajisi chArukEshi Adi p.dAsa (A)

06 narasimhuDu kamalAmanOhari Adi mysOre sadAshiva rAo

07 rAga tAna pallavi nAgavalli m.cApu
22 kharaharapriyA janya Aa: S R2 M1 D2 N2 S /  Av: S N2 D2 M1 R2 S
Pallavi line muruga  tirumAl magizhum maruga Shiva kumAra
RagamAlika : shrIranjani ..  hindOLa .. malayamAruta ... HamsAnandi 

08 tumbam nErkayil dEsh bhAratidAsan

09 virtuttum KunDram  (rAgamAlika  kAMbOdhi, kApi, sindhubhairavi)

10 virpperu vizhavum kanjanum mallum sindhubhairavi Adi Tirumangai Azhvar

11 kANa vENDAmO iru kaN shrIranjani …

2016 Nov 18 LalgudiSiblings KUJayachandraRao PhanindraBhaskar @ MANMF

Image
Violin Duet: Vid. LalgudiSiblings 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. PhanindraBhaskar 

Organiser: M A Narasimhachar Music Foundation
Venue: Our School, Bangalore

01 aruNOdayame varNa bowLi Adi lAlguDi G jayarAman

02 rAga suDhA rasa pAnamu jEsi AndhOLika dhEshAdi thyAgarAja(O S )
Swara@ rAgasudha rasa

03 Ananda naTana prakAsham kEdAra miSra cApu m.dhIkshitar(O S)
Swara @ bAnu kOTI sankAsham

04 sharavaNa bhava ennum shaNmukhapriya Adi pApanAsham shivan (A)

05 sItApate nA manasuna siddhantamani yunnanu khamAs Adi thyAgarAja (O n s)
Nereval @ prEma  juchi nA pai

06 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adi shyAmA shAsthri (O)

07 manasu karugadEnO sri manini manOhara nI hamsadhwani rUpaka PSI(a S)
Swara @ marachitivo ??

08 kaligi yuntEgadhA kIravANi Adi thyAgarAja

09 rAga tANa pallavi chaturaSra tripuTa khaNDa naDai 1 beat eDupu
Pallavi line: kamala vadane karuNAkari kamala daLa janani
RagamAlika: SahAna, AnandaBhairavi, vasanthabhairavi, janaranjani, VarALi, hamir kalyANi

10 Composition in kApi 

11 pahAD…

2016 Nov 17 BangaloreBrothers MatturSrinidhi TumkurBRavishanka PhanindraBhaskara @ MANMF

Image
PC: SK

Vocal: Vid. BangaloreBrothers 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. PhanindraBhaskara 

Organiser: MA Narasimhachar Music Foundation
Venue: Our School, Banashankari, Bangalore

01 tAmasincu tALajAla varNa asAvEri Adi patnam subhramanya iyer (O)

02 mAmava sadA varade nATakuranji rUpaka swAti thirunAL (S)
Swara @ mAmavasadA varade

03 karuNa jUDu ninnu nammina shrI syAmA sAstri

04 shri venkata girISham AlOkaye surati Adhi m dhIkShithar (A,S)
swara @ alamElu mangA

05 gajavadana sammOdita tODi Adi kumAra EttEndrabhUpati (A, S, T)
swara @ gajavadana

06 AnjanEyam sadA bhAvayAmi shaNkarAbharaNa noTTuswara rUpaka m.dIkshitar

07 raga tAna pallavi kalyANi chaturaSra triputa 2 kaLai 1.5beat eDupu
pallavi Line : kalyANi kanchi kAmAkshi, nI pAdame dikku
swara rAgamAlika : chandrajyOthi, naLinakAnti, janaranjani, saraswati, shivaranjani, shrIranjani, nIlAmbari, sindhubhairavi, 

08 srI hanumAN jai hanumAn dESh TALA COMPOSER ?

09 ellAru mADOdu hoTTegAgi shankarAbharaNa rUpaka k…

2016 Nov 05 SanjaySubrahmanyan-SV NV GP @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan Violin: Vid. SVaradarajan Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh Khanjari: Vid. G Guruprasanna
Occasion: Nadasurabhi23rdAnnualFestival 
01 ninnE kOri Ahiri k.aTa T.Panchanda Iyer
02 swAminAtha paripAlayA shumAm nATa Adhi m.dhIkshithar(S) Swara @ swAminAtha
03 inta kanna Ananda mEmi bilahari rUpaka tyAgarAja (A)
04 Kallu sakkare koLLiro nIvellaru kalyAni aTa p.dAsa (A)
05 kaDaikkaN nOkki kAvadadum EnO karuNAkarane tODi Adi Papanasham Shivan Nereval @ mayilApuri 
06 dArini telusukoNTi tripura sundhari shuddha sAvEri Adi thyAgarAja (S T) Swara @ dArini telusukoNTi
07 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar
08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriya tiSra tripuTa khaNDa naDai TiSra tripuTa khaNDa naDai Pallavi line: sharavaNabhava ennum tirumandiram sada japi en nAve Om RagamAlika in SahanA, chalanATa, bAgEshri..
09 sharavaNa bhava ennum shaNmukhapriya Adhi pApanAsham shivan
10 dhAsara nindisa bEDa rAgEshrI Adi p.dAsa
11 UrilEn kANinillEn .. hamsAnandi..short viruttum …

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

Vocal: Vid. MalladiBrothers  Violin: Vid. CharulathaRamanujam  Mridanga: Vid. TumkurRavishankar  Morsing: Vid. BRajashekar 

Occasion: Nadasurabhi23rdAnnualFestival


01 sAmi daya jUDa varNa kEdAragauLa tiruvetriyUr tyAgaraja ( O S )


02 paramEshwara jagadIshwara shankara nATa Adi M.dIkshitar (S)
Swara @ panchanadIshwara 

03 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adhi thyAgarAja (A)


04 kAshi vishAlAkshIm bhajEham gamakakriyA cApu m.dIkshitar (A N S)
Nereval@ kAshipura vAsini 

05 Sri kAmAkshi dEvagAndhAri m.cApu Spencer R vENugOpAl


06 chalamElarA mArgahindhOla Adhi thyAgarAja


07 tanayuni brOva bhairavi Adi 2kaLai tyAgarAja( A N S T)
Nereval @ vatsamu veNTa

08 rAga tAna pallavi valaji khaNDa tripuTa 2 kaLai, 2 beat edupu
Pallavi Line: ShivadhyAnam gAnam abhishEjanam .. parama pada  sAdhanam sadA  RagamAlika in : sriranjani, shankarabharaNa, Rasikapriya 

09 dharma shravaNa vidEtake durgA tiSra naDai p.dAsa


10 navanIta chOra namO namO NavrOj aNNammAchArya


11 sadA enna hridayadalli bEhAg Adi vijaya dAsa


1…

2016 Nov 02 RamakrishnanMurthy CharulataRamanujam NCBharadwaj @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

Image
PC: nadasurabhi
Vocal: Vid. RamakrishnanMurthy 
Violin: Vid. CharulataRamanujam  Mridanga: Vid. NCBharadwaj
01 shlOka (sadguru gajAsya vANi.. in asAvEri)
02 mApAla velasi ika mAmu brOvaga rada shri rama asAvEri Adi tyAgarAja (O)

03 kaDai kaN vaittennai bEgaDa chApu RaamaswamySivan (N S )
Nereval@ santatam pugazh
04 durmArga carAdamula dora nIvana jAlarA ranjani rUpaka tyAgarAja ( A N S)
Nereval@ dharmAtmaka dhana  dhAnyamu
05 gajavadana sammOdita tODi Adi kumAra EttEndrabhUpati ( A N S T)
Nereval @ vAgvilAsa kArthikEya
06 mAtADa bAradEno mA ramaNanE kamAs m.cApu narahari dAsa
07 Viruttum rAgamALika
mauLau gangA shashAnkau karacharaNa tale shItaLAnga bhujanga vAme In mAyAmALavagauLa, SahanA, sindhubhairavi, surUTi
and Mangala


"Depth", "weight", "classicism" et al are words that are strewn about casually when a classical artiste is discussed; unfortunately, there is no unambiguous or objective definition of these terms. They are best experienced, rather than expressed. What…

2016 Nov 01 LalgudiGJRKrishnan LalgudiViji HSSudheendra RanganathaChakravarthy @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

Image
PC: nadasurabhi

Violin Duet: Vid. Lalgudi GJR Krishnan Vid. Lalgudi Vijayalakshmi
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata : Vid. Ranganatha Chakravarthy 

Occasion: Nadasurabhi23rdAnnualFestival
Venue: St Johns (Nurse College) Auditorium

01 amruthavarshini varNa Adi Lalgudi G Jayaraman

02 sharaNu siddi vinAyaka saurAshtra miSra cApu purandhara dhAsa (O)

03 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adhi thyAgarAja (A, S)
Swara@ I vasudha

04 kanulu tAkani parkAntala kalyANavasanta rUpaka tyAgarAja (O)

05 nA jIvAdhara nA nOmuphalama bilahari Adi tyAgarAja (O S)
Swara@ nA jivAdhAra

06 pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja (A N S T)
Nereval @ manasUna dalachi

07 RTP shaNmukhapriyA SankIrNa cApu 
Pallavi Line: SharavaNabhava guhane shaNmughane guru parane
I recognised it as Edupu 8 akshara after samam 18 akshara cycle (or 3/9 as verified through artists)
RagamAlika in  BrindAvana sAranga, dEsh , chandrajyOthi , surUTi , bEhAg , 
And reverse order of RagamAlika to wind up

08 bhajan miSr…

2016 Oct 22 RVedavalli CharulataRamanujam TumkurBRavishankar RanganathaChakravarthy @ SCM / RLKM

Image
Vocal: Vid. RVedavalli 
Vocal Support: Vid. Sumitra Vasudev
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. RanganathaChakravarthy 

Occasion: Suswaralaya College of Music- Annual Day Celebrations
Venue: RLKM

01 shlOka agnAna timirAndhasya in nATa

02 brOva vammA thAmasa mEla mAnji chApu shyAma shAsthri (O)

03 Dhanyudevvado dasharathe Malayamaruta Adi Manambuchavadi Venkatasubbier

04 praNatArthi harAya namastE sAmanta m.dIkshitar

04 kOrina varamosagu rAmapriyA rUpaka patnam subhramanya iyer
(A, N, S) N @ vArijathra Janaka

05 bhuvini dAsuDane perasacE shrIranjani Adi tyAgarAja

06 akshaya linga vibhO svayambhO shankarAbharaNa mCApu m.dhIkshitar
(A, Tanam, N, S, T) 
N @ akshara swarUpa

07 dAsara nindisa bEDa tilAng purandaradAsar

08 manjuLavai shOlai pasuram 
ragamalika in sindubhairavi, sahAna, kApi, shaNmukhapriyA, madhyamAvati (?), sAvEri, surUTi

09 kELenO hari tALenO surUTi Adi p.dAsa

10 tillAna pUrvikalyANi

11 saravana jata sindhu bhairavi

12 swasti prajAbhya and pavamana

2016 Oct 16 SavithaNarasimhan CharulataRamanujam BGanapathyRaman @ RLKM

Image
Vocal: Vid. SavithaNarasimhan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. BGanapathyRaman 

Venue: SRLKM, Bangalore


01 karuNimpa varNa shahAnA Adi thiruvottiyUr thyAgayya

02 sarasIruhAkshi.. SlOka in kamala manOhari 
followed by kanjadaLAya tAkSi kAmAkSi kamalamanOhari Adi m.dIkshitar

03 telisi rAma cintanatO nAmamu sEyavE O manasA pUrNacandrikA tyAgarAja (O, S)
Swara @ rAmayanija phala 

04 akilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 marivEre gathi evarammA Anandhabhairavi chApu shyAmA shAsthri (A, S)
Swara @ marivere 

06 sItamma mAyamma varAmuDU mA tanDri  rUpaka tyAgarAja (S)
Swara @ sitamma mAyamma 

07 Sarasija Bhava jAye kalyANi Adi (tishra gati) oothukAdu venkata kavi (A S)
Swara @ Sarasija Bhava jAye 

08 yArO ivar yArO bhairavi Adi aruNAchala kavi (A, N, S, T)
Nereval and Swara @ chandra bimba mukha

09 nImATalE mAyamura sAmi balkaga pUrvikalyANi jAvali

10 sriyah kAntAya. .. Sindhubhairavi 
followed by venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi purandara dAsa

11 viruttum (main to apne…

2016 Oct 05 Sowmya CharulataRamanujam HSSudheendra @ KanchiMutt / Navaratri

Image
Vocal: Vid. Sowmya S
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 

Venue : KanchiMutt
Occasion: Navaratri / 82nd avatara mahotsava of Kanchi Seer

01 nAda tanumanisham chittaranjani Adhi thyAgarAja

02 kanjadaLAya tAkSi kAmAkSi kamalamanOhari Adi m.dIkshitar (N, S)
nereval @ rAka shashivadane

03 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (A, S)
Swara @ O Jagadamba

04 aruLa vEnDum tAye angayarkkanni nIye sAramati rUpaka Dandapani Deshikar

05 KalAvati kamalAsana yuvati KalAvati Adi m.dIkshitar 

06  bhuvanEshwariyA mOhanakalyANi Adhi muththayya bhAgavathar (A)

07 suDhA mADhurya bhAshaNa sinDhurAmakriya Adhi thyAgarAja

08 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, S, T)

09 himagiri tanayE shuddhadhanyAsi muthaiah bAgavatar

10 ninnaiyE rathi enRu nAdanAmakriya mahAkavi subhramanya bhrati

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2016 Oct 01 AbhishekRaghuram VPRamamurthy TVBhaktavatsalam BSPurushottam @ KanchiMutt Navaratri Celebrations

Image
Vocal: Vid. AbhishekRaghuram 
Violin: Vid. VPRamamurthy 
Mridanga: Vid. TVBhaktavatsalam 
Khanjari: Vid. BSPurushottam KanchiMutt EDI


01 valachi navarAgamAlika Adi paTNam subramaNya Iyer

02 dEvadEva kalayAmi mAyAmALavagauLa SwAtithirunAL (S)
swara @ jAtaruPa nibhachEla

03 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi tyAgarAja (S)
swara @ sEshana nijabhakata (madhamakALa sAhitya

04 shrI kAntimatim shankara yuvatim hEmavati m dikshitar (O, S, T)
swara @ srI kAntimAtim

05 shrI kAmakOti pItashithE sAvEri Adhi MysUru sadhAshiva rAo (A, N, S)
nereval @ kadmaba vana nilaye

06 kAtyAyani mahAvAhe kalA vijayE miSra pahAD TALA COMPOSER

07 mAyammA eni nI pilachithE Ahiri Adhi shyAmA shAsthri

08 tappu nODade bandeya nannaya tande tillAng COMPOSER

09 elara nidaya sahAna tALA COMPOSER

10 niri niri gama garisA thillAna pUrvi rUpaka T thirugokarnam vaidhynadhaiyer

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2016 Aug 28 SanjaySubrahmanyan S Varadarajan Neyveli Venkatesh Alathur Rajganesh @ SVT Malleshwaram

Image
Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan   Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh  Khanjari: Vid. Alathur Rajganesh 
Venue: Sri Venugopalakrishna Swamy Temple,  Malleshwaram
Occasion: Gokulashtami Celebrations
01 sAmi ninnE nammina nApai varNa kAmavardhini Adi ShatkAla narasayya

02 ini oru kaNam shrIranjani rUpakA pApanAsam sivan (S ) 
Swara @ ini oru kannam and Yadukula tilaka

03 kaNDEn kaNDEn swAmiya bEDikoNDe kannaDa chApu p.dAsa (A, S) 
Swara @ kanDe

04 sOundara rAjam AshrayE brundhAvana sAranga rUpaka m.dhIkshithar

05 vErevvare nIvEgati surUTi Adi tyAgarAja (A)

06 tatvamerugataramA garuDadhwani rUpaka thyAgarAja (S)

07 bAla gOpAla bhairavi Adi m.dIkshithar (A, N, S, T)
Nereval @ vainika gAyaka 

08 karpUram nArumO khmAs aNDAL nAciyAr tirumozhi

09 viruttum (UrilEn kaaNi yillai)
rAgamAlika in kAmbOdhi, kApi, bEhAg, karnAtaka dEvagAndhAri 

10 bridAvanam iduvO uyar karnATaka dEvagAndhAri ?  shuddAnanda bhArati

11 nijagAdasa  sindhu bhairavi Adi Jayadeva Astapadi (24th Poem)

12 engum niraindhA…