Monday, 17 October 2016

2016 Oct 16 SavithaNarasimhan CharulataRamanujam BGanapathyRaman @ RLKM

Vocal: Vid. SavithaNarasimhan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. BGanapathyRaman 

Venue: SRLKM, Bangalore


01 karuNimpa varNa shahAnA Adi thiruvottiyUr thyAgayya

02 sarasIruhAkshi.. SlOka in kamala manOhari 
followed by kanjadaLAya tAkSi kAmAkSi kamalamanOhari Adi m.dIkshitar

03 telisi rAma cintanatO nAmamu sEyavE O manasA pUrNacandrikA tyAgarAja (O, S)
Swara @ rAmayanija phala 

04 akilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adi m.dhIkshithar

05 marivEre gathi evarammA Anandhabhairavi chApu shyAmA shAsthri (A, S)
Swara @ marivere 

06 sItamma mAyamma varAmuDU mA tanDri  rUpaka tyAgarAja (S)
Swara @ sitamma mAyamma 

07 Sarasija Bhava jAye kalyANi Adi (tishra gati) oothukAdu venkata kavi (A S)
Swara @ Sarasija Bhava jAye 

08 yArO ivar yArO bhairavi Adi aruNAchala kavi (A, N, S, T)
Nereval and Swara @ chandra bimba mukha

09 nImATalE mAyamura sAmi balkaga pUrvikalyANi jAvali

10 sriyah kAntAya. .. Sindhubhairavi 
followed by venkatAchala nilayam sinDhubhairavi Adi purandara dAsa

11 viruttum (main to apne nArAyan ki ..)
paga GhungurU re mishra pIlu mIra bhajan

12 bhAvayAmi gOpAlabAlam yamunakalyANi khanda chApu aNNamAchArya

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...