Tuesday, 25 October 2016

2016 Oct 22 RVedavalli CharulataRamanujam TumkurBRavishankar RanganathaChakravarthy @ SCM / RLKM
Vocal: Vid. RVedavalli 
Vocal Support: Vid. Sumitra Vasudev
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. RanganathaChakravarthy 

Occasion: Suswaralaya College of Music- Annual Day Celebrations
Venue: RLKM

01 shlOka agnAna timirAndhasya in nATa

02 brOva vammA thAmasa mEla mAnji chApu shyAma shAsthri (O)

03 Dhanyudevvado dasharathe Malayamaruta Adi Manambuchavadi Venkatasubbier

04 praNatArthi harAya namastE sAmanta m.dIkshitar

04 kOrina varamosagu rAmapriyA rUpaka patnam subhramanya iyer
(A, N, S) N @ vArijathra Janaka

05 bhuvini dAsuDane perasacE shrIranjani Adi tyAgarAja

06 akshaya linga vibhO svayambhO shankarAbharaNa mCApu m.dhIkshitar
(A, Tanam, N, S, T) 
N @ akshara swarUpa

07 dAsara nindisa bEDa tilAng purandaradAsar

08 manjuLavai shOlai pasuram 
ragamalika in sindubhairavi, sahAna, kApi, shaNmukhapriyA, madhyamAvati (?), sAvEri, surUTi

09 kELenO hari tALenO surUTi Adi p.dAsa

10 tillAna pUrvikalyANi

11 saravana jata sindhu bhairavi

12 swasti prajAbhya and pavamana

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...