2016 Oct 05 Sowmya CharulataRamanujam HSSudheendra @ KanchiMutt / Navaratri

Vocal: Vid. Sowmya S
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 

Venue : KanchiMutt
Occasion: Navaratri / 82nd avatara mahotsava of Kanchi Seer

01 nAda tanumanisham chittaranjani Adhi thyAgarAja

02 kanjadaLAya tAkSi kAmAkSi kamalamanOhari Adi m.dIkshitar (N, S)
nereval @ rAka shashivadane

03 O jagadambA Anandabhairavi Adi shyAmA sAstri (A, S)
Swara @ O Jagadamba

04 aruLa vEnDum tAye angayarkkanni nIye sAramati rUpaka Dandapani Deshikar

05 KalAvati kamalAsana yuvati KalAvati Adi m.dIkshitar 

06  bhuvanEshwariyA mOhanakalyANi Adhi muththayya bhAgavathar (A)

07 suDhA mADhurya bhAshaNa sinDhurAmakriya Adhi thyAgarAja

08 ambA kAmAkshi bhairavi swarajathi miSra cApu shyAma shAstri (A, S, T)

09 himagiri tanayE shuddhadhanyAsi muthaiah bAgavatar

10 ninnaiyE rathi enRu nAdanAmakriya mahAkavi subhramanya bhrati

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati