Monday, 31 August 2015

2015 Aug 30 BombayJaishree EmbarSKannan AnanthaRKrishnan TrichyKrishnaswamy @ Odukattur / Unnati

Vocal: Vid. BombayJaishree 
Violin: Vid. EmbarSKannan 
Mridanga: Vid. AnanthaRKrishnan 
Ghata: Vid. TrichyKrishnaswamy

01 shri vAtApi ganapatiyE sahAnA pApanAsam shivan (O)

02 bAgAyenayya candrajyOti Adhi thyAgarAja (O. S)
swara @ bAgAyenayya

03 sogasu jUDa taramA kannaDa gauLa Adi tyAgarAja

04 raghuvara nannu marava kAmavardani Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval and swara @ manasUna nIke

05 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi thyAgarAja

06 SrI SubramaNyAya namasthE kAmbOdhi rUpaka M.dIkshitar (A, N, S, T)
nereval and swara @ vAsavAdi sakala lOka

07 rAga tAna pallavi kApi, khaNDa tripuTa 2 kalai, eDupu, 2 beats after samam
pallavi line: hinna chiru padam, Konjum Arul Mugam, Uyirai urrukum (updated)
rAgamAlika in kApi, ??,  sumanesharanjani, malayamAruta

08 kandEn kandEn kandEn sItheyai bAgEshri AtachApu aruNAchalakavirAyar

09 gOpAla gOvind rAdhe krishNa murAri ..mIra bhajan.. shyAm kalyAN

10 sindhubhairavi tillAna LGJ

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Thursday, 27 August 2015

2015 Aug 26 MalladiBrothers HKVenkatram KVPrasad SSrisylan @ Udukattur / Unnati

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Ghata: Vid. SSrisylan 

Venue: @ Udukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 jalajAksha nI pAdamE VARNAM asAvEri lAlgui jayarAman (O)

02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar (O, S)
Swara @ bhudhamAshrayAmi

03 nI madi callaga anandabhairavi kavi mAtrbhUtayya (S)
swara @ talli taNDri guru

04 evarIkai avatAram ettitivO dEvamanOhari Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval and Swara @ bOdha sadanamuku

05 nammi vachchina nannu kalyANi rUpaka thyAgarAja  (A, N, S)
Nereval and swara @ nAdarUpi sri soundarya nAyaki pate

06 ninnuvina gathi nAkevarurA balahamsa Adi mysUru sadAshiva rAo

07 sadAnanDamu sarvEswara nI pAdharamu kharaharapriya Adi aNNamAcharya ( A, N, S, T)
Nereval and swara @ narahari nityAnandamu

12 sharanam bhava dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

13 sadA enna hridayadalli bEhAg Adi vijaya dAsa

14 rAmacandra nI daya suraTi Adi tyAgarAja

Wednesday, 26 August 2015

2015 Aug 25 TrichurBrothers RajeevMukund TrichurMohan KovaiSuresh @ Odukattur / UnnatiVocal : Vid Trichur Brothers
Violn : Rajeev Mukund
Mridanga : Vid. Trichur Mohan
Ghata : Vid. Kovai Suresh


01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 pancha mAtanga mukha malahari rUpaka m.dIikshithar  (O, S)
swara @ vra guruguha sOdarENa

03 raksha mAm sharaNAgatam nATA Adi COMPOSER

04 tAyE yashOdA tODi Adi UthukADu venkaTa kavi (A, N, S)
GrahabEdham into mOhana during alApane 
nereval ans swara @ kalinil jilambu konja

05 sujana jIvana rAma kAmAch rUpaka thyAgarAja (O)

06 pAhimAma sri rAjarAjeshwari janaranjani Adi (CS, S)

06 RTP dwirAga darbAri kAnaDa dEsh khaNDa Eka 
Pallavi Line: darbAri KAnaDa : nADi nOdino pOrADi nO bhArata maNNikku
   dEsh                : Anandam adai aDAindo 

rAgamAlika  in tODi kEdAra sAma rEvati

07 dhAsara nindisa bEDa rAgEshrI Adi PurandaraDasa (O)

08 krishNA nI bEgane bArO yamuna kalyANi chApu vyAsa rAya

09 viruttum fwd by pittam teliya

10 aaj rAdha vraj sE chale sindhubhairavi

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja and mangalam kOsalEndrAya


Brilliant 3 hrs of full energy concert by the brothers. Detailed review to follow

Tuesday, 25 August 2015

2015 Aug 24 SanjaySubrahmanyan_SVaradarajan_PalladamRavi_AlathurRajaganesh_Odukattur Mutt


Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan 
Mridanga: Vid. Palladam Ravi 
Khanjira: Vid. Alathur Rajaganesh

Venue: Odukattur Mutt
Ocassion: Gokulashtami Celebrations

01 jalajAkshi chakravAka varNa Adi paTNam Subramaniya Iyer

02 jaya jaya jaya JAnaki nATa P.dAsa 
Swara @ JAnaki kAnta

03 vinatasuta harikAmbOdhi Adi tyAgarAja  (A S )
Swara @ vinata

04 tODi sri venkaTesham varam ( A N S )

05 KANa kan Ayiram vENDum kanda karuttu nIlambari Adi Anai Ayya (O )

06 sukhi evvaro. kAnaDa .Adi  tyAgarAja  (A N S T ) 
Nereval @ rAma nAma sukhi evvaro

06 vande sadA padmanAbham navarasa kannaDa s.tirunAL (o)

07 RTP pUrvikalyANi. .
Tamizhukku Amudhendru peyar inba tamizh yengal uyirukkuner
RAgamAlika in hindOLa. .kIravANi. .paTdIp  .. 

08 eEnnamo vaghaiyai varugude mane  Khamas Adi Ghanam Krishna Iyer

09 lAliaidaLu maganA yashOde.. desh sindhu bhairavi (rAgamAlika)

10 virutum in kApi. .. jagadIsham nanbar 

11 mangala


Another masterpiece delivery. Pure bliss concert that lasted 3.5 hrs !

Saturday, 8 August 2015

2015 Aug 08 RanjaniGayathri HMSmitha KUJayachandraRao GSRamanujam @ MysoreJaganMohanPalaceVocal: Vid. RanjaniGayathri 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Venue: MysoreJaganMohanPalace

01 shrI mahA gaNapathim bhajEham aTANa thriputa jaya chAmarAjendra Wodeyar (O)

02 shlOkas
Om namO bhagavate vAsudEvAya .. in nATa
dhanvantaneye divya Oushadha  in  ??
ayurvidya nipuNa . hindOLa
followed by 
yArE rangana yArE krishNana HindhOLa Adhi puranDhara dhAsa

03 bhajana sEyarAdhA dharmavathi rUpaka mysore vAsudEvAchAr (A, N, S)
nereval and swara @ niravadi sukhadAyakuni

04 nannu brOvu lalitA vEgamE lalitA m.cApu syAmA sAstri

05 inta soukhya manInE kApi Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)
nereval and swara @ vara rAga laya

06 rAga tAna pallavi nATTakuranji chatusra tripuTa khaNDa naDai 
hE dhanwantare sakala lOka rakshaka Ayur ArOgya varam varshaya varshaya
rAgamAlika in  gauLa ( Arabhi/ mOhanakalyANi grahabEdha) hamIrkalyANi bahAr

07 Adaddella oLite Aayitu pUrvikalyANi Adi p.dAsa

08 nAchat Aye naTakhat giridhar bahAr

09 entha puNyavE gOpi dhurga puranDhara dhAsa

10 Abhang viTObhA ChalA mandira

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Monday, 3 August 2015

2015 Aug 02 MalladiBrothers HKVenkatram TumkurBRavishankar GSRamanujam ViNeyaBeDagu @ BGSVocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : ViNeya beDagu @ BGS 

01 swarajati kharaharapriyA Adi vINe shEshaNNa (A)

02 E panikO janminchitinani nannencha valadu shri asAvEri Adi thyAgarAja

03 nIvEra kuladhanamu bEgaDa cApu tyAgarajA (A, S
swara @ tyAgarAja vara

04 bhaLi bhaLi rAma raghupriyA Adi aNNammAchArya (A, , )
swara @ bhaLi bhaLi rAma 
song tuned by sripAda pinAkapANi

05 shanka chakkra gadhA pAni purnachandrika Ado m.dIkshitar

06 durusugA krpa jUci santatamarOga sAvEri Adi syAmA sAstri (A, N, S, T)
Nereval and swara @ parama pAvani

07 sadA enna hridayadalli bEhAg vijaya dAsa

08 pUraya mamakAmam bilahari nArAyaNa tIrtha

09 tillAna junjhUTi vINE sEshaNNA

10 mangaLa shriayakAtAya

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...