Thursday, 27 August 2015

2015 Aug 26 MalladiBrothers HKVenkatram KVPrasad SSrisylan @ Udukattur / Unnati

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Ghata: Vid. SSrisylan 

Venue: @ Udukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 jalajAksha nI pAdamE VARNAM asAvEri lAlgui jayarAman (O)

02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar (O, S)
Swara @ bhudhamAshrayAmi

03 nI madi callaga anandabhairavi kavi mAtrbhUtayya (S)
swara @ talli taNDri guru

04 evarIkai avatAram ettitivO dEvamanOhari Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval and Swara @ bOdha sadanamuku

05 nammi vachchina nannu kalyANi rUpaka thyAgarAja  (A, N, S)
Nereval and swara @ nAdarUpi sri soundarya nAyaki pate

06 ninnuvina gathi nAkevarurA balahamsa Adi mysUru sadAshiva rAo

07 sadAnanDamu sarvEswara nI pAdharamu kharaharapriya Adi aNNamAcharya ( A, N, S, T)
Nereval and swara @ narahari nityAnandamu

12 sharanam bhava dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

13 sadA enna hridayadalli bEhAg Adi vijaya dAsa

14 rAmacandra nI daya suraTi Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...