2015 Aug 26 MalladiBrothers HKVenkatram KVPrasad SSrisylan @ Udukattur / Unnati

Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Ghata: Vid. SSrisylan 

Venue: @ Udukattur / Unnati
Occasion: Gokulashtami Celebrations


01 jalajAksha nI pAdamE VARNAM asAvEri lAlgui jayarAman (O)

02 budhamAshrayAmi satatam nATakuranji k.cApu m.dIkshitar (O, S)
Swara @ bhudhamAshrayAmi

03 nI madi callaga anandabhairavi kavi mAtrbhUtayya (S)
swara @ talli taNDri guru

04 evarIkai avatAram ettitivO dEvamanOhari Adi tyAgarAja (A, N, S)
Nereval and Swara @ bOdha sadanamuku

05 nammi vachchina nannu kalyANi rUpaka thyAgarAja  (A, N, S)
Nereval and swara @ nAdarUpi sri soundarya nAyaki pate

06 ninnuvina gathi nAkevarurA balahamsa Adi mysUru sadAshiva rAo

07 sadAnanDamu sarvEswara nI pAdharamu kharaharapriya Adi aNNamAcharya ( A, N, S, T)
Nereval and swara @ narahari nityAnandamu

12 sharanam bhava dEvagAndhAri Adi nArAyaNa tIrtha

13 sadA enna hridayadalli bEhAg Adi vijaya dAsa

14 rAmacandra nI daya suraTi Adi tyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati