Tuesday, 25 August 2015

2015 Aug 24 SanjaySubrahmanyan_SVaradarajan_PalladamRavi_AlathurRajaganesh_Odukattur Mutt


Vocal: Vid. Sanjay Subrahmanyan 
Violin: Vid. S Varadarajan 
Mridanga: Vid. Palladam Ravi 
Khanjira: Vid. Alathur Rajaganesh

Venue: Odukattur Mutt
Ocassion: Gokulashtami Celebrations

01 jalajAkshi chakravAka varNa Adi paTNam Subramaniya Iyer

02 jaya jaya jaya JAnaki nATa P.dAsa 
Swara @ JAnaki kAnta

03 vinatasuta harikAmbOdhi Adi tyAgarAja  (A S )
Swara @ vinata

04 tODi sri venkaTesham varam ( A N S )

05 KANa kan Ayiram vENDum kanda karuttu nIlambari Adi Anai Ayya (O )

06 sukhi evvaro. kAnaDa .Adi  tyAgarAja  (A N S T ) 
Nereval @ rAma nAma sukhi evvaro

06 vande sadA padmanAbham navarasa kannaDa s.tirunAL (o)

07 RTP pUrvikalyANi. .
Tamizhukku Amudhendru peyar inba tamizh yengal uyirukkuner
RAgamAlika in hindOLa. .kIravANi. .paTdIp  .. 

08 eEnnamo vaghaiyai varugude mane  Khamas Adi Ghanam Krishna Iyer

09 lAliaidaLu maganA yashOde.. desh sindhu bhairavi (rAgamAlika)

10 virutum in kApi. .. jagadIsham nanbar 

11 mangala


Another masterpiece delivery. Pure bliss concert that lasted 3.5 hrs !

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...