Friday, 9 May 2014

2014 May 08 PUnnikrishnan EmbarKannan KVPrasad Guruprasanna @ SRSM

01 koluvamaregadA kOdaNDapANi tOdi Adi thyAgarAja (O, N, S)

02 pavanAtmajAgaccha paripUrNa svaccha nATa khaNDa cApu m.dhikshitar (O, S)

03 brOva samayamidE rAmayya gaurimanOhari garbhapurivAsa (A, S)

04 paramAtmuDu velagu muccaTa vAgadIshvari Adi tyAgarAja (A, S, T)

05 palukE bangArumAyina Anandhabhairavi Adhi bhadhrAchala rAmadhAs

06 kAkkai ciraginilE brundAvanasArangA Adi subhramaNya bhArati (O)

07 mAnasa sanchararE brahmaNi sAma Adhi sadhAshiva brahmEndhra

08 kurai onrum illai rAgamAlike Adhi C rAjagOpAlAchAri

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Wednesday, 7 May 2014

2014 May 06 MandaSudharani BUGaneshPrasad JVaidyanathan BNChandramouli @ RSM

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer

02 girirAjasutA tanaya bangALa dEsAdi tyAgarAja (S)

03 tOli janmamuna bilahAri jhampa tyAgarAja  (A, S)

04 enta bhAgyamu mApAla sAranga tyAgarAja

05 manasA mana samarthamEmi vardhani rUpaka tyAgarAja (A, S)

06 rAja rAja rAdhitE nirOshTa tiSra Eka muttaiah bhAgavatar (O, S)

07 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adhi thyAgarAja (N)

08 kripaya pAlaya showrE chArukEshi MChapu swAthi thirunAL (A, N, S, T)

09 annapUrNE vishAlAkshi sAma chApu mutthuswAmy dhIkshithar

10 RTP shaNmukhapriya 
Pallavi Line : gAna lOla karuNAla vAla pAlaya bhaktajana paripAlaya varalIla
Chaturashra triputa at samam 2 kalai

11 shloka (loKAbhIrAmam  raNaranga dhIram rAjIvanEtram raghuvamsha nAtham....in bEhAg ) followed by 
Bhaja bhaja pAyasa bhAvam bEhAg

12 Akati vELala shubhapantuvarALi Adhi aNNamAchArya

13 gidu na dhiku taka dhIm thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

14 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 4 May 2014

2014 May 04 NeyveliSanthanagopalan Dr.MysoreManjunath Dr.Umalapuram KSivaraman NAmruth @ SRSM
01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer (S)

02 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar

03 tuLasI daLamulacE santOSamuga mAyAmALavagauLa rUpaka tyAgarAja

04 mAkElarA vichAramu ravichandhrike Adhi thyAgarAja (O, N, S)

05 marivEre gati evarammA mahilO nannu brOcuTaku Anandabhairavi CApu syAma sAstri

06 nAdupai balikEru madhyamAvati khaNDa cApu thyAgarAja (S)

07 Saraguna pAlimpa kEdAragowLa Adi rAmanAthapuram srInivAsa iyengAr (A, N, S, T)

08 ShlOka   Shruti smruthi in hamsAnandi 
niri niri gama garisA thillAna pUrvi rUpaka T thirugokarnam vaidhynadhaiyer

09 rAma mantrava japisO jOnpuri Adhi purandara dAsa

10 tiruppugazh hamsAnandi Adhi aruNagirinAthar

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Saturday, 3 May 2014

2014 May 03 Dr.LSubramanyam AmbiSubramanyam VVRamanamurthy GiridharUdupa SatishPathakota SatyaSai @ SRSM
01 sarasija nAbha ninnu varNa kAmbOdhi khaNDa aTa swAthi thirunAL (A)

02 Ananda rUpam haram durdarsham Vijayashri Adi Muttiah Bhagavatar ? (S)

03 telisi_rAma_cintanatO-pUrNacandrikA-Adi-tyAgarAja (S)

03 endu dAginadO Inakula tODi miSra cApu thyAgarAja (A, N, S , T)

04 kapi Own Composition (S)

05 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...