Wednesday, 7 May 2014

2014 May 06 MandaSudharani BUGaneshPrasad JVaidyanathan BNChandramouli @ RSM

01 sarasUDa ninnE kOri sAvEri Adhi kotthavAsal venkatarAma iyer

02 girirAjasutA tanaya bangALa dEsAdi tyAgarAja (S)

03 tOli janmamuna bilahAri jhampa tyAgarAja  (A, S)

04 enta bhAgyamu mApAla sAranga tyAgarAja

05 manasA mana samarthamEmi vardhani rUpaka tyAgarAja (A, S)

06 rAja rAja rAdhitE nirOshTa tiSra Eka muttaiah bhAgavatar (O, S)

07 padavinI sadbhaktiyu galguTe sAlagabhairavi Adhi thyAgarAja (N)

08 kripaya pAlaya showrE chArukEshi MChapu swAthi thirunAL (A, N, S, T)

09 annapUrNE vishAlAkshi sAma chApu mutthuswAmy dhIkshithar

10 RTP shaNmukhapriya 
Pallavi Line : gAna lOla karuNAla vAla pAlaya bhaktajana paripAlaya varalIla
Chaturashra triputa at samam 2 kalai

11 shloka (loKAbhIrAmam  raNaranga dhIram rAjIvanEtram raghuvamsha nAtham....in bEhAg ) followed by 
Bhaja bhaja pAyasa bhAvam bEhAg

12 Akati vELala shubhapantuvarALi Adhi aNNamAchArya

13 gidu na dhiku taka dhIm thillAna dhanashrI Adhi swAthi thirunAL

14 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...