Posts

Showing posts from October, 2014

2014 Oct 19 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh SVenkataraman @ 46th BGS Annual Conference

Image
Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 
Violin: Vid. SVaradarajan 
Mridanga: Vid. NeyveliVenkatesh 
Khanjira: Vid. SVenkataraman

01 gaNanATha nin ponnAdi varNa gouLa Adhi mAyUram vishwanATha shAsthry

02 I vasudhA nIvanti dhaivamu shahana Adhi thyAgarAja

03 shAntamu lEka saukhyamu lEdu sAma Adi thyAgarAja (S)

04 prasanna venkatEshwaram vATi vasanta bhairavi Adi m.dikshitar (A, S)

05 parAkEla nannu paripAlimpa murari kEdAragauLa Adi shyAmA shAsthri (A, )

06 onde manadali bhajisi chArukEshi Adi p.dAsa (A, S)

07 enna punniyam sheidAyo husEni ottukAdu kavi subbaiyer

08 rAga tAna Pallavi kIravANi
   Pallavi line: mAyAvanane madhu sUdhA nI aruLvai
   chaturaSra tipuTa khaNDa naDai (after 5 beats on the first anga eDupu)
   followed by Tani

09 mannupugaz kosalaidan Durga mAyAmAlavaguLa sAranga hindOLam nIlAmbari rUpaka kulasekara azwar

10 Virutham SrthvA guNA in mOhana followed by  Bansi wale mOhana Swathi TiruNAL

11 viruttum kApi

12 Isananpur kupai sollavarum illaye jaga mOhana

13 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi th…

2014 Oct 17 Kumaresh RShankaraNarayanan TrichyKrishna @ 46th BGS Annual Conference

Image
Violin: Vid. Kumaresh 
Mridanga: Vid. RShankaraNarayanan 
Ghata: Vid. TrichyKrishna


01 kAnaDa Ata varNa

02 rAga (AlApana) pravAha in nATTakuranji dhEnuka

03 endarO mahAnubhAvulu andarIki vandanamu shrI tyAgarAja

04 rAgapravAha hamsanAda chaturaSra maTya

05 rAgapravAha tODi

06 rAgapravAha rAga kAMbOdhi

07 rAga tAna pallavi  brindAvanasAranga dharmavati Adi tALa

08 sindhubhairavi tillAna Adi

09 bhagAda harivarAsanam nagumOmu

2014 Oct 15 MalladiBrothers HKVenkatram BCManjunath GuruPrasanna @ 46BGS Conference

Image
Vocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna

01 vanjAkSA nine kOrina VARNAM rItigauLa khaNDa Ata vINai kuppiyer (O)

02 vandEham jagatvallabham hamsadhwani khaNDa chApu annamAchArya (S)

03 ETla dorakitivO rAma tana vasanta Adi thyAgarAja (A, N, S)

04 idi samayamu brOva nATakapriyA Adi mysore vAsudevAcAr (A, N, S)

05 Shiva kAmEshvarIm kalyANi Adi m.dIkshitar

06 dEvi shrI tuLasamma mAyAmALavagauLa Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 rAga tAna pallavi bEgaDe
  pallavi bEgaDe chaturaSra jhampe miSra naDai
  Pallavi Line : tirupati vEnkaTa ramaNa sankaTa haraNa pankaja charaNa pAhi
  rAgamAlika swaras in AbhEri mOhana hamsanAda hamIr kalyANi bEgaDa

08 manave chanchala matiya biDu darbAri kAnaDa

09 Bhali vairAgyamentO bhagaiyunnadi ChakravAka tripuTa Bhadrachalam Ramdas

10 mADhava mAmava dhEvA krishNa nIlAmbari Adhi nArAyaNa thIrTha mangaLa

11 vyAsO naikama charchaya suraTi

2014 Oct 12 RanjaniGayathri, BK Raghu, HS Sudheendra, GS Ramaujam @ Bangalore Gayana Samaja, 46th Annual Conference

Image
Vocal : Vid Ranjani, Vid Gayathri Violin:  Vid B K Raghu Mridanga: Vid. H S Sudheendra Ghata: Vid G S Ramanujam
Venue: Bangalore Gayana Samaja Occasion:  46th Annual Conference
01 sAmi ninne nammi VarNa panthUvarALi Adhi Shatkala narasayya
02 girijA ramaNa natajana gambhIranATai mysore vAsudevAcAr (O, S)
03 Ipariya sobagAva dEvarali nA kANe sAranga k.cApu p.dAsa (A, S)
04 EdayyA gati calanATa Adi koTESwara Iyer 
05 kshINamai thirugA mukhAri Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)
06 brihadambikAyai namaste vasantha m.dhIkshitar
07 RTP dESh  pallavi dEsh tisra aTa 2 kalai plus 3 beats eDupu  Pallavi Line: bhAva rAga tALa sangIta nAdave namma dEshada hirime  rAgamalika in amrithavarshini, kannaDa, dIpAli
08 yAke kaDegaNNinda nODuve Ahir bhairav Adi p.dAsa
09 abhAng mAND
10 nI nAma rUpamulaku sourAshtra Adhi thyAgarAja