Wednesday, 27 January 2016

2016 Jan 25 JayanthiKumaresh TumkurBRavishakar GiridharUdupa @ Yamini IIMB


vINA: Vid. JayanthiKumaresh 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishakar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa

01 vAtApi gaNapatim bhajEham hamsadhvani Adi m.dIkshitar  (O, S)
swara @ vAtApi

02 sItamma mAyamma shrI vasanta rUpaka tyAgarAja (O, S)
swara @ sItamma

03 idi samayamurA inakula tilaka chAyAnaTa Adi tyAgarAja

04 rAga tAna pallavi latAngi chaturaSra triputa 2 kaLai eDupu 5 counts
rAgamAlika tAna (Arabhi vAsanti varamu)
pallavi Line: not announced
Tani

05 tillAna kApi Adi kumaresh

Monday, 25 January 2016

2016 Jan 24 SandeepNarayanan SrinidhiMattur HSSudheendra OmkarGRao @ ShrutiSagara


Vocal: Vid. SandeepNarayanan 
Violin: Vid. SrinidhiMattur 
Mridanga: Vid. HS Sudheendra
Ghata: Vid. OmkarGRao

Venue: Shruti Sagara / purandara dAsa aradhane

01 sharaNAgata vatsale KadanakutUhala adi calcutta krishnamurthy 

02 ennadu jUchutunu KalAvati Adi tyAgarAja 

03 guruvara mahimala Anandabhairavi Walajapet venkata bhagavatar (S ) 
Swara @ guruvara

04 mOhana rAma MOhana Adi tyAgarAja (A S T) 
Swara @ mOhana rAma  and Tani

05 kharaharapriya Hari annu hari annu prANi Adi p dAsa 

06 VarALi ETi janma midIha M cApu tyAgarAja ( A N S T ) 
Nereval @ sAgara shayanu nI and Tani 

07 virutum 
mAtArAmO matpitArAmachandrah  swAmirAmo matsakha rAmachandrah in
 KAmbOdhi ranjani 

Sarvaswam me rAmachandra dayA  in AHir bhairav 

08 Pibare rAmarasam AHir bhairav  sadAshiva brahmEndra

09 dharma shravaNa viratake durgA  p.dAsa

10 pagaivanak aruLvai RAgamAlika Tisra naDai 

11 sindhu bhairavi TillAna srimushanam rajarao  Nadridhim Nadridhim Nadridhim tanadIrana 

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

2016 Jan 23 TNSeshagopalan CNChandrashekaran BPraveen BharadwajSathavalli @ BangaloreGayanaSamaja


Award ceremony of presenting SWARA LAYA SAMRAT 


Vocal: Vid. TNSeshagopalan 
Vocal Support: Vid. TNS Krishna
Violin: Vid. CNChandrashekaran 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Morsing: Vid. Bharadwaj Sathavalli

@ BangaloreGayanaSamaja / Universe Arts Foundation


01 mAte malaya daru varNa khamAs muttiah bhagavatar

02 SrI shankara guruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahAvaidyanAtha iyer

03 sri kAntImatim hemavati Adi m dIkshitar 
(A, N, S, T)
Nereval and swara @ shuka shounakAdi

04 hE dayALu vA hE kripALu vA mAND Composer ?

05 narajanma madhyamAvati purandaradAsar

06 rAma mantrava japisO jOnpuri Adhi purandara dAsa

07 virutum rAgamAlika ( ?? SAVERI REvati MukhAri ??)
shendanai...

08 tillAna Tadara dirana mAND? HMB

09 Oru pozhudum iru charana neshatte vaittu (tiruppugazh) Chakravaka SankeerNa Jhampa Arunagirinathar

10 sri ramachandranikku shybha managalam madhyamAvati

Monday, 4 January 2016

2016 Jan 04 KunnakudiBalamuralikrishna TrivandrumSampath NanjilArul CPVyasaVittala @ RLKM Sankranti Music Festival

Vocal: Vid. Kunnakudi Balamuralikrishna  
Violin: Vid: Trivandrum Sampath  
Mridanga: Vid. Nanjil Arul  
Khanjari: Vid. Vyasa Vittala 

Ocassion: RLKM Sankranti Festival

01 chalamEla varNa darbAr Adhi tiruvoTTiUr thyAgayya (O.. CS)
Swara @ paluku 

02 gaNarAjEna rakSitOham Arabhi cApu m.dIkshitar (O, S) 
Swara @ dinakara kOTi prakAshENa 

03 lAvaNya rAma kannulAra pUrNashaDjam tyAgarAja

04 evarurA ninnu vina mOhana chApu thyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ savana rakshaka nityOtsava

05 RTP shubhapantuvarALi chaturaSra jhampe khaNDa naDai, Edupu 1 beat after samam 
Pallavi line ..  sri rAjagOpAla bAlam bhaje...  shritajana pAlam 
RAgamAlika in hamIr kalyANi. .. chandrakauns

06 karpUram nArumO khmAas aNDAL nAciyAr tirumozhi (O)

07 vadana dyuti jita sOma kAmavardhini rUpaka tyAgarAja

08 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Sunday, 3 January 2016

2016 Jan 03 VijayalakshmySubramanian HMSmitha RSRSrikanth AnoorDSunad @ RLKM Sankranti Music Festival


Vocal: Vid. Vijayalakshmy Subramanian  
Violin: Vid: H M Smitha   
Mridanga: Vid. RSR Srikanth   
Khanjari: Vid. Anoor Sunad  

Ocassion: RLKM Sankranti Festival

01 inta mODi sAranga varNa Adi SRamanathan

02 gajamukahane siddhi dAyakane nATa jhampe vyAsarAja swAmi (S)
Swara @ gajamukhane

03 undu mada kaLiTRin tiruppavai sAvEri m.cApu ANDAL

04 rAgaratna mAlikacE ranjillunaTa rItigauLa rUpaka tyAgarAja (A, N, S)
Nereval @ bhAgavatO tamulu gUDi bADe kIrtanamulaTa 

05 shringArAdi navarasAngi dhavalAngi k.Eka m.dIkshitar (A)
(roughly corresponds to dhavaLAmbari)
Kshetra sangitam on 
TiruviDai marudhur.  KshEtra near kumbhakONam 

06 mantrAlaya nilayE navarasakannaDa Adi venkaTEsha viTTala dAsa

07 eduTa nilacitE nIdu shankarAbharaNam Adhi tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ nutuTi vradagAni. .
Seamless shift between first and second speed swaras..

08 RTP shanmukhanapriyA chaturaSra triputa 2 kalai , 2 beats afer samam
2 stage elaboration during rAga alApane
Pallavi. . SA ri ga ma pa da nI sa pADuvOm ..... sAmagAna  amritha sAramAm 
Khanjari  played swaras for violin response.. which was too good.
RAgamAlika in mAyAmALavagauLa ... Bilahari. ..bEhAg
Seamless transition from last raga to shanmukapriyA 

09 niddiraiyil vandu nenjiliDam koNDa jOanpuri

10 ugAbhOga. .aNurENu truNadalli paripUrNanAgiruva. .in  KApi
Followed by jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa

11 tillAna hamsAnandi Adi HMB

12 shAnti mantra in rEvati 

shubham karOti kalyANam
ArOgyam dhana sampadah
shatru budhi viAshAya
dIpa jyOthi namOstute

dIpa jyOthi parabrahmaha
dIpa jyOthi janArdhana
dIpO haratu me pApam
dIpa jyOthi namOstute

Om asatOmA sadgamaya ...
tamasOma jyOthirgamaya
mrityOrmA amrithangamaya..
Om shAnti shAnti shAntihi

Saturday, 2 January 2016

2016 Jan 02 NishaRajagopalan CharulathaRamanujam HSSudheendra GOmkarRao @ RLKM Sankranti Music Festival


Vocal: Vid. Nisha Rajagopalan       
Violin: Vid: Charulatha Ramanujam 
Mridanga: Vid. H S Sudheendra 
Ghata: Vid. G Omkar Rao

Ocassion: RLKM Sankranti Festival


01 shrI jAlanDharam AshrayAmyaham gambhIra nAta thriputa jayachAmarAja odeyar

02 nAdha lOludai kalyANavasantha rUpaka thyAgarAja

03 sada sAranga nAyakanE ranjani Adi yOga narasimhAchAr (A,S) 
Swara @ sadA sAranga nayane

04 bAle amba bAle rItigauLa Adi shyAma shAstri

05 rAma kathA sudhArasa madhyamAvati Adi tyAgarAja (A, N, S, T)
Nereval @ bhAma maNi jAnaki soumitri

06 brOva vammA bangAru nIlAmbari chApu shyAma shAsthri

07 RTP tODi chaturaSra tripuTa miSra gati 
Edupu after 7 pulse of the cycle 
ChaturaSra TripuTa misra gati 
Grahabedham into mOhana 
during rAga AlApane
Pallavi Line: ramachandraya namastE rAjIva lOchanAya varAya 
rAgamAlika in vasantha, mOhana as Grahabedham, bEgaDe and a seamless transition into tODi through all the ragas
short Tani

08 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa

09 hari tuma haro jan kI pIr darbAri mIra bhajan

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja
With suruTi ending

2016 Jan 01 SADAS at The Madras Music Academy, Chennai2018 Apr 23 ChitravinaRavikiran LalagudiViji SaiGiridhar GiridharUdupa @ SRSM FHS

ChitravINA : Vid. ChitravinaRavikiran  Violin: Vid. LalagudiViji  Mridanga: Vid. SaiGiridhar  Ghata: Vid. GiridharUdupa Venue/ Occas...