Monday, 25 January 2016

2016 Jan 23 TNSeshagopalan CNChandrashekaran BPraveen BharadwajSathavalli @ BangaloreGayanaSamaja


Award ceremony of presenting SWARA LAYA SAMRAT 


Vocal: Vid. TNSeshagopalan 
Vocal Support: Vid. TNS Krishna
Violin: Vid. CNChandrashekaran 
Mridanga: Vid. BPraveen 
Morsing: Vid. Bharadwaj Sathavalli

@ BangaloreGayanaSamaja / Universe Arts Foundation


01 mAte malaya daru varNa khamAs muttiah bhagavatar

02 SrI shankara guruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahAvaidyanAtha iyer

03 sri kAntImatim hemavati Adi m dIkshitar 
(A, N, S, T)
Nereval and swara @ shuka shounakAdi

04 hE dayALu vA hE kripALu vA mAND Composer ?

05 narajanma madhyamAvati purandaradAsar

06 rAma mantrava japisO jOnpuri Adhi purandara dAsa

07 virutum rAgamAlika ( ?? SAVERI REvati MukhAri ??)
shendanai...

08 tillAna Tadara dirana mAND? HMB

09 Oru pozhudum iru charana neshatte vaittu (tiruppugazh) Chakravaka SankeerNa Jhampa Arunagirinathar

10 sri ramachandranikku shybha managalam madhyamAvati

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...