2014 Oct 15 MalladiBrothers HKVenkatram BCManjunath GuruPrasanna @ 46BGS ConferenceVocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. BCManjunath 
Khanjira: Vid. GuruPrasanna

01 vanjAkSA nine kOrina VARNAM rItigauLa khaNDa Ata vINai kuppiyer (O)

02 vandEham jagatvallabham hamsadhwani khaNDa chApu annamAchArya (S)

03 ETla dorakitivO rAma tana vasanta Adi thyAgarAja (A, N, S)

04 idi samayamu brOva nATakapriyA Adi mysore vAsudevAcAr (A, N, S)

05 Shiva kAmEshvarIm kalyANi Adi m.dIkshitar

06 dEvi shrI tuLasamma mAyAmALavagauLa Adhi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 rAga tAna pallavi bEgaDe
  pallavi bEgaDe chaturaSra jhampe miSra naDai
  Pallavi Line : tirupati vEnkaTa ramaNa sankaTa haraNa pankaja charaNa pAhi
  rAgamAlika swaras in AbhEri mOhana hamsanAda hamIr kalyANi bEgaDa

08 manave chanchala matiya biDu darbAri kAnaDa

09 Bhali vairAgyamentO bhagaiyunnadi ChakravAka tripuTa Bhadrachalam Ramdas

10 mADhava mAmava dhEvA krishNa nIlAmbari Adhi nArAyaNa thIrTha mangaLa

11 vyAsO naikama charchaya suraTi

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati