2015 Aug 02 MalladiBrothers HKVenkatram TumkurBRavishankar GSRamanujam ViNeyaBeDagu @ BGSVocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : ViNeya beDagu @ BGS 

01 swarajati kharaharapriyA Adi vINe shEshaNNa (A)

02 E panikO janminchitinani nannencha valadu shri asAvEri Adi thyAgarAja

03 nIvEra kuladhanamu bEgaDa cApu tyAgarajA (A, S
swara @ tyAgarAja vara

04 bhaLi bhaLi rAma raghupriyA Adi aNNammAchArya (A, , )
swara @ bhaLi bhaLi rAma 
song tuned by sripAda pinAkapANi

05 shanka chakkra gadhA pAni purnachandrika Ado m.dIkshitar

06 durusugA krpa jUci santatamarOga sAvEri Adi syAmA sAstri (A, N, S, T)
Nereval and swara @ parama pAvani

07 sadA enna hridayadalli bEhAg vijaya dAsa

08 pUraya mamakAmam bilahari nArAyaNa tIrtha

09 tillAna junjhUTi vINE sEshaNNA

10 mangaLa shriayakAtAya

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati