Monday, 3 August 2015

2015 Aug 02 MalladiBrothers HKVenkatram TumkurBRavishankar GSRamanujam ViNeyaBeDagu @ BGSVocal: Vid. MalladiBrothers 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. GSRamanujam 

Ocassion : ViNeya beDagu @ BGS 

01 swarajati kharaharapriyA Adi vINe shEshaNNa (A)

02 E panikO janminchitinani nannencha valadu shri asAvEri Adi thyAgarAja

03 nIvEra kuladhanamu bEgaDa cApu tyAgarajA (A, S
swara @ tyAgarAja vara

04 bhaLi bhaLi rAma raghupriyA Adi aNNammAchArya (A, , )
swara @ bhaLi bhaLi rAma 
song tuned by sripAda pinAkapANi

05 shanka chakkra gadhA pAni purnachandrika Ado m.dIkshitar

06 durusugA krpa jUci santatamarOga sAvEri Adi syAmA sAstri (A, N, S, T)
Nereval and swara @ parama pAvani

07 sadA enna hridayadalli bEhAg vijaya dAsa

08 pUraya mamakAmam bilahari nArAyaNa tIrtha

09 tillAna junjhUTi vINE sEshaNNA

10 mangaLa shriayakAtAya

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...