2016 Nov 17 BangaloreBrothers MatturSrinidhi TumkurBRavishanka PhanindraBhaskara @ MANMF

PC: SK

Vocal: Vid. BangaloreBrothers 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. PhanindraBhaskara 

Organiser: MA Narasimhachar Music Foundation
Venue: Our School, Banashankari, Bangalore

01 tAmasincu tALajAla varNa asAvEri Adi patnam subhramanya iyer (O)

02 mAmava sadA varade nATakuranji rUpaka swAti thirunAL (S)
Swara @ mAmavasadA varade

03 karuNa jUDu ninnu nammina shrI syAmA sAstri

04 shri venkata girISham AlOkaye surati Adhi m dhIkShithar (A,S)
swara @ alamElu mangA

05 gajavadana sammOdita tODi Adi kumAra EttEndrabhUpati (A, S, T)
swara @ gajavadana

06 AnjanEyam sadA bhAvayAmi shaNkarAbharaNa noTTuswara rUpaka m.dIkshitar

07 raga tAna pallavi kalyANi chaturaSra triputa 2 kaLai 1.5beat eDupu
pallavi Line : kalyANi kanchi kAmAkshi, nI pAdame dikku
swara rAgamAlika : chandrajyOthi, naLinakAnti, janaranjani, saraswati, shivaranjani, shrIranjani, nIlAmbari, sindhubhairavi, 

08 srI hanumAN jai hanumAn dESh TALA COMPOSER ?

09 ellAru mADOdu hoTTegAgi shankarAbharaNa rUpaka kanakadAsa

10 ugAbhOga in Anandabhairavi followed by
  summane baruvudhe mukthi Anandhabhairavi jhampa puranDhara dhAsa

11 mangaLa medley

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati