Friday, 18 November 2016

2016 Nov 17 BangaloreBrothers MatturSrinidhi TumkurBRavishanka PhanindraBhaskara @ MANMF

PC: SK

Vocal: Vid. BangaloreBrothers 
Violin: Vid. MatturSrinidhi 
Mridanga: Vid. TumkurBRavishankar 
Ghata: Vid. PhanindraBhaskara 

Organiser: MA Narasimhachar Music Foundation
Venue: Our School, Banashankari, Bangalore

01 tAmasincu tALajAla varNa asAvEri Adi patnam subhramanya iyer (O)

02 mAmava sadA varade nATakuranji rUpaka swAti thirunAL (S)
Swara @ mAmavasadA varade

03 karuNa jUDu ninnu nammina shrI syAmA sAstri

04 shri venkata girISham AlOkaye surati Adhi m dhIkShithar (A,S)
swara @ alamElu mangA

05 gajavadana sammOdita tODi Adi kumAra EttEndrabhUpati (A, S, T)
swara @ gajavadana

06 AnjanEyam sadA bhAvayAmi shaNkarAbharaNa noTTuswara rUpaka m.dIkshitar

07 raga tAna pallavi kalyANi chaturaSra triputa 2 kaLai 1.5beat eDupu
pallavi Line : kalyANi kanchi kAmAkshi, nI pAdame dikku
swara rAgamAlika : chandrajyOthi, naLinakAnti, janaranjani, saraswati, shivaranjani, shrIranjani, nIlAmbari, sindhubhairavi, 

08 srI hanumAN jai hanumAn dESh TALA COMPOSER ?

09 ellAru mADOdu hoTTegAgi shankarAbharaNa rUpaka kanakadAsa

10 ugAbhOga in Anandabhairavi followed by
  summane baruvudhe mukthi Anandhabhairavi jhampa puranDhara dhAsa

11 mangaLa medley

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...