Tuesday, 24 November 2015

2015 Nov 22 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NeyveliVenkatesh PerikavuLSudheer @ choudaiah, Flights of Fantasy

Vocal: Vid.  Sanjay Subrahmanyan
Violin: Vid. S Varadarajan
Mridanga: Vid. Neyveli Venkatesh
Ghata : Vid. Perikavu L Sudheer

Ocassion: Flights of Fantasy, 2015

01 SharaNAgatavatsale kadanakutUhala varNa Adi Calcutta K.S.Krishnamurti

02 karikaLabha mukham sAvEri rUpaka M.dhIkshitar

03 chalamElarA mArgahindhOla Adhi thyAgarAja (S)

04 kaNDe kaNDe swAmiya bEdikoNDe kannaDa p.dAsa (A,S)

05 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer( A,N )
neraval @ ‘ (venkaTEsha nIvu) nannu brOvakayuNDuta nyAyamA’

06 viruttam ( kulam tarum selvam ) followed by nArAyaNa divya nAmam mOhana Adhi p.shivan

07 rAga tAna pallavi kharaharapriyA chaturaSra tripuTa 2 Kalai 1 beat eDupu
pallavi line ‘ oru taram shivachidambaram enru chonnAlum pOdumE’
tani

08 viruttam ( ADum mayilAy) behAg followed by karpagAmbigai nI allavO bEhAg rUpaka p.shivan

09 uyyAla lUgavayyA shrI rAma nIlAmbari jhampa thyAgarAja

10 tillAna gambhIravANi Adi TKG

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...