Tuesday, 31 March 2015

2015 Mar 30 VinaySharva BKRaghu KUJayachandraRao AnoorDSunad @ vANi_School


Vocal: Vid.VinaySharva 
Violin: Vid. BKRaghu 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjira: Vid. AnoorDSunad

01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi thyAgarAja

03 tuLasIdaLa mAyAmAlavagouLa rUpaka thyAgarAja (A, N, S)

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adhi m.dhIkshithar

05 karpagamE kadaikaN pArAi madhyamAvathi Adhi pApanAsham shivan

06 kaddnu vAriki kaddukaddani tODi Adi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa (O)

08 shankara sriginAtha prabhOke hamsanandi Adi swAti tirunAL (O)

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...