2015 Mar 30 VinaySharva BKRaghu KUJayachandraRao AnoorDSunad @ vANi_School


Vocal: Vid.VinaySharva 
Violin: Vid. BKRaghu 
Mridanga: Vid. KUJayachandraRao 
Khanjira: Vid. AnoorDSunad

01 karuNimpa varNa shahAnA Adhi thiruvottiyUr thyAgayya (O)

02 yOchanA kamalA lOchanA dharbAr Adhi thyAgarAja

03 tuLasIdaLa mAyAmAlavagouLa rUpaka thyAgarAja (A, N, S)

04 akhilAndEshwari rakshamAm dhwijAvanthi Adhi m.dhIkshithar

05 karpagamE kadaikaN pArAi madhyamAvathi Adhi pApanAsham shivan

06 kaddnu vAriki kaddukaddani tODi Adi thyAgarAja (A, N, S, T)

07 jagadOddhArana kApi Adhi Purandara dhAsa (O)

08 shankara sriginAtha prabhOke hamsanandi Adi swAti tirunAL (O)

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati