Sunday, 27 September 2015

2015 Sept 26 SanjaySubrahmanyan SVvaradarajan ArjunGanesh @ RT Nagar Sangeetha Sabha


Vocal: Vid. SanjaySubrahmanyan 

Violin: Vid. SVvaradarajan 
Mridanga: Vid. ArjunGanesh 

Occasion: RTNagar Sangeetha Sabha, 25th-year celebrations


01 nI inda mAyam dhanyAsi varNa Adi p.shivan


02 jnAna mosaga rAdA garuDa gamana pUrvikalyANi rUpaka thyAgarAja (S)

swara @ jnAna mosagarAda

03 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, N, S)

nerval @ 

04 jAlamEla raghupate sEnAvati Adi BMK (A, CS, S)

swara @ jAlamEla raghupatE

05 shrI chAmundEshwari pAlayamAm bilahari Adhi mysUru vAsudhEvAchAr (A, N, S, T)

nereval @ rAjIva lOchane rAga nishAkara sannbha vadane

06 palukute nela talli AbhEri k.cApu aNNammAchAryA (O)


07 yArO ivar yArO bhairavi Adhi aruNAchala kavi (Started from anupallavi)


08 RTP bEgaDe chaturaSra tripuTa 2 kaLai Edupu 2 beats after samam

pallavi line: orutaram shivachidambaram enDre oaraitAlum

rAgamAlika in kuntalavarALi, vasantha AbhOgi, sindhu bhairavi


09 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi purandara dAsa


10 tumbam nErkayil dEsh Bharatidasan


11 tillAna gambhIravANi Adi TKG


12 mAlaShai kOpam oyAden nALumAyAvikAra tiruppugazh jOanpuri Adi Arunagirinathar


13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Bangaloreans had something new this time... A dhanyAsi varna and sEnAvati to make this concert a special one.. Both are still ringing in the mind.

A pure blissful evening that lasted 3 hours serving a jam packed audience.

2 comments:

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...