Saturday, 6 May 2017

2017 May 04 ChitraveenaNRavikiran CharumatiRaghuraman PatriSatishKumar GiridharUdupa ArunKumar @ SRSMChitravina: Vid. ChitraveenaNRavikiran 
Violin: Vid. CharumatiRaghuraman 
Mridanga: Vid. PatriSatishKumar 
Ghata: Vid. GiridharUdupa 
RhythmPad: Vid. ArunKumar

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore


01 jagadAnanda kAraka nATa rAgam Adi tyAgarAja (O)

02 calamElara sAkEta rAmA mArgahindOLa adi tyAgarAja (S)
Swara at chalamelara

03 enna gAnu rAma bhajana kAmavarDhini rUpaka bhadhrAchala rAmadhAsa (A, N, S)
neraval @ rAmaciluka nokada penci
swaras @ rAma rAma rAmayanucu 

04 sharaNam yAmi santAna rAmaswAmi twAm aham sahAna Adi OVK (A, N, S)
Neraval @ SharaNam yAmi

05 paramapurusham lalithApancham khaNDachApu Swathi Thirunal

08 rAga tAna pallavi shaNmukhapriyA, 
tAna in shanmukhapriya, kANaDa, mOhana, bahudAri

09 BhAvayAmi raghurAmam rAgamAlike rUpaka swAthi thirunAL

10 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...