2017 Apr 03 RudrapatnamBrothers VNalinaMohan AnoorAnanthakrishnaSharma BharvavaHalambi @ VaniSchool


Vocal: Vid. RudrapatnamBrothers 
Violin: Vid. VNalinaMohan 
Mridanga: Vid. AnoorAnanthakrishnaSharma 
Khanjari: Vid. BharvavaHalambi 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore

01 ninnu jUchi dhanyudaiti sourAshtra Adi patNam subrahmaNya iyer

02 paripAlayamAm rItigaULa rUpaka swAthi thirunAL (S)
swara @ tAmasa

03 sundaratara dEham kAmavardhini Adi tyAgarAja (A, N)
Nereval @ sundara tara dEham

04 pakkAla nilabaDi golicE muccaTa bAga delpa kharaharapriyA tripuTa tyAgarAja (A, N, S)
nereval @ manasUna dalachi

05 kshNamEva gaNyam manye bauLi OottukADu venkaTa kavi

06 kArubAru sEyuvAru galarE mukhAri Adi tyAgarAja (A, S, T)
swara @ kArubAru

07 mandamatiyu nAnu hamsanAdam p.dasa

08 patiki hAratIrE sItApatiki hAratIrE suraTiAdi tyAgarAja

09 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati