Saturday, 15 April 2017

2017 Apr 13 Sikkil Gurucharan CharulataRamanujam KVPrasad NAmrith @ SRSM
Vocal: Vid. Sikkil C Gurucharan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjari: Vid. NAmrith

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 aparAmabakthi panthuvarAli rUpakA tyAgarAja (N)
nereval @ lakSmI dEvI valacunA

03 Shri rama pAdama amritavAhini Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ shrI rAma pAdamA (ending as swarAkshara)

04 kamala charaNE amruthabEhAg Adi GNB

05 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S,T)
swaras @ shrI raghuvara 

06 RTP kOsala khaNDa tripuTa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: bAlam mAlOlan karuNAlavAlam ... dhIran dhIran kOsala
rAgamAlika: KEdAra sHivaranjani vasantha

07 ANDavan darishanamE jOnpuri Adi muthaiah bAgavatar

08 tulsidAs bhajan bEhAg (O)

09 mangaLam kOsalEndrAya surUTi

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...