2017 Apr 13 Sikkil Gurucharan CharulataRamanujam KVPrasad NAmrith @ SRSM
Vocal: Vid. Sikkil C Gurucharan 
Violin: Vid. CharulataRamanujam 
Mridanga: Vid. KVPrasad 
Khanjari: Vid. NAmrith

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 sAmi ninnE kOri VarNa shri Adi garbhapurivAsa

02 aparAmabakthi panthuvarAli rUpakA tyAgarAja (N)
nereval @ lakSmI dEvI valacunA

03 Shri rama pAdama amritavAhini Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ shrI rAma pAdamA (ending as swarAkshara)

04 kamala charaNE amruthabEhAg Adi GNB

05 shrI raghuvara apramEya kAmbOdhi Adi tyAgarAja (A, S,T)
swaras @ shrI raghuvara 

06 RTP kOsala khaNDa tripuTa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: bAlam mAlOlan karuNAlavAlam ... dhIran dhIran kOsala
rAgamAlika: KEdAra sHivaranjani vasantha

07 ANDavan darishanamE jOnpuri Adi muthaiah bAgavatar

08 tulsidAs bhajan bEhAg (O)

09 mangaLam kOsalEndrAya surUTi

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati