2017 Apr 15 MalladiBrothers EmbarKannan TumkurRavishankar BharadwajSathavalli @ SRSMVocal Duet: Vid Malladi Brothers 
Violin: Vid. EmbarKannan 
Mridanga: Vid. TumkurRavishankar 
Morsing: Vid. BharadwajSathavalli 

Occasion: 79th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Mandali
Venue: Fort High School, Bangalore

01 vinatA suta vAhana shrI ramaNa jayantasEnA dEshAdi tyAgarAja (O)
swara @ vinatA sutavAhana

02 gaTTiganu nAnu cheyi batte dennatiko bEgaDa rUpakA tyAgarAja 

03 lEkanA ninnu juTTuukonnAru asAvEri Adi tyAgarAja (A)

04 parvata rAjakumAri pArvati shrIranjani m.dIkshitar (A, S)
Neraval at sarvAnandamaya chakravAsini

05 nannu brOva mani cheppave kalyANi bhadracala rAmadAs (O)

06 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m dhIkshithar

07 rAga tAna pallavi kAmbOdhi chaturasra rUpaka khaNDa naDai, edupu 1 beat after samam (R, T with mridanga, P, N, T)
pallavi line: rAga tALa bhAva sangItam  . . . .brahAmandadAyakam
rAgamAlika : sAvEri, MOhana, shaNmukhapriyA, amrithavarshini, Bhimpalasi, Mand

08 jaya jaya durgE durgA Adi nAraAyaNa tIrta

09 paluku tEnala talli bhimpalAs annamAcArya

10 Hari smaraNe mADO nirantharA yamunakalyANi Adi puranDhara dhAsa

11 Adi dEva paramAtma vEda vEdAnta vEdya rEvati aNNamacharya followed by sriyah kANtAya (in surUTi)

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati