Monday, 10 April 2017

2017 Apr 08 RanjaniGayathri HMSmitha DelhiPSairam SukanyaRamgopal @ sEshAdripuram
Vocal: Vid. Ranjani Vid. Gayathri
Violin: Vid. HM Smitha
Mridanga: Vid. Delhi P Sairam
Ghata: Vid. Sukanya Ramgopal

Occasion: 69th Ramanavami Sangeethotsava / Sree Rama Seva Samiti, SeshAdripuram
Venue: SEshAdripuram Educational Trust, Bangalore

01 smaraNe onde sAladE malayamArutha rUpaka p.dAsa

02 marivEre dikkevaraiyya rAmA shaNmukhapriya Adi paTNam subramaNya iyer (A, N, S)
nereval @ sannutAga srI vEnkatEsha ninnu

03 hiraNmayIm lakSmim sadA lalitA m.dikshitar

04 manasu swAdhIna maina shankarAbharaNa rUpaka tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ tanuvu

05 enai nI maravAdE amritavarshini dandapANi dEsigar

06 RTP kApi chaturaSra jhampa (chaturaSra, TiSra) naDai
pallavi line: mAvama paTtAbhirAma . . . mAruti sannuta nAma
rAgamAlika swaras in varALi, mukhAri, bEhAg, (nIlamaNi and rEvati)- Parallel presentation

07 kELO sacharita (mAND darbAri kAnaDa bAgEshri dEsh) p.dAsa

08 rAma nAma maNata junjhUTi tukArAm Abhang

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...