2017 Mar 31 KarthikSumant(MysoreJuniorSiblings) HSSudheendra PhanindraBhaskara @ VyasarajaMutt


Violin Duet: Vid. KarthikSumant(MysoreJuniorSiblings) 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. PhanindraBhaskara 

Venue: VyasarajaMutt, gandhi Bazaar
Occasion: Chitra SangeetOtsava

01 evari bOdhana vini abhOgi Adi patNam subramhaNya iyer (O)

02 sarasIruhAsana priye nATa Adi puLiyUr dhoreswAmy iyer (S)
swaras @ sarasIruhAsana 

03 pAhimAm shrI rAja rAjEsvari janaranjani rAmasAmy sivan

04 ranjani niranjani ranjani Adi GN bAlasubramanian (A, S)
swara @ ranjani

05 manavi nAlakicha rAdhaTE naLinakAnthi Adi tyAgarAja (A, S)
swaras @ manavi nALakim

06 brOva bhAramA raghurAmA bahudAri Adi tyAgarAja (A, S, T)
swaras @ brOva bhAramA

07 mADhava mAmava dhEvA krishNa nIlAmbari Adi nArAyaNa thIrTha

08 tillAna sindhubhairavi LGJ

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati