Thursday, 30 March 2017

2017 Mar 30 SSaketaraman AkkaraiSubbalakshmi HSSudheendra PramathKiran @ VaniSchool
Vocal: Vid. SSaketaraman 
Violin: Vid. AkkaraiSubbalakshmi 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Morsing: Vid. PramathKiran 

Occasion: 26th Ramanavami Sangeethotsava
Venue: VaniSchool, Basaveshwara Nagar, Bangalore

01 shloka followed by rAmachandram bhAvayAmi Vasantha Adi m.dIkshitar (S)
swaras @ sAkEta

02 rAma nAma pAyasakke Anandabhairavi rUpaka p.dAsa (A)

03 (sITa) kalyANa rAmA hamsanAdham Adi UthukADu vEnkaTa subbaiyar (O, N, S)
Nereval @ rAghava rAma

04 mAsil ayOdhyayil lullaby rAgamAlika nIlA rAmamurthy (O in bauLi)
rAgamAlika in bauLi, bilahari, ??, ShaNmukhapriya

05 paripAhimAm Sri raghupate KannaDa Adi MysoreVasudevaAcharya

06 Emi jEsitE nEmi shrI tDi tyAgarAja (R, T, N, S , T)
grahabEdha in AlApane into SAramati
tAna on violin
Nereval @  kAma mOha dAsulai
swara grahabEdha into mOhanakalyAni

07 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adi p.dAsa


08 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...