2017 Feb 26 VVV (HKVenkatram, AshwinAnand, Ravikiran) GuruKaraikudiMani Guruprasanna @ OdukatturMutt

Violin: Vid. HK Venkatram
VinA: Vid. Ashwin Anand
vENu: Vid. Ravikiran
Mridanga: Vid. Guru Karaikudi Mani 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations


01 pArvathI pathim praNAmi sathatham hamsadhwani Adi m.dIkshitar
Swara at parvati patim m.dikshitar

02 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m.dIkshitar

03 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

04 shiva shiva shiva enarAdA kAmavardani Adi tyAgarAja AlApane (vINA) (A S )
Swara at Agamamula

05 dattAtrEya trimUrti rUpa ranjani gaNapathi sachidAnanda srIranjani (A-VENu)

06 swara rAga suDhA shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A- Violin, S, T)
Swara at mUlAdhAra

07 shiva darushana namagAyitu kEle shivarAtriya jAgaraNe madhyamAvati Adi p.dAsa

08 tillAna mOhanakalyANi LGJ

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati