Tuesday, 28 February 2017

2017 Feb 26 VVV (HKVenkatram, AshwinAnand, Ravikiran) GuruKaraikudiMani Guruprasanna @ OdukatturMutt

Violin: Vid. HK Venkatram
VinA: Vid. Ashwin Anand
vENu: Vid. Ravikiran
Mridanga: Vid. Guru Karaikudi Mani 
Khanjira: Vid. Guruprasanna 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations


01 pArvathI pathim praNAmi sathatham hamsadhwani Adi m.dIkshitar
Swara at parvati patim m.dikshitar

02 tyAgarAja yOga vaibhavam Anandhabhairavi rUpaka m.dIkshitar

03 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka tyAgarAja

04 shiva shiva shiva enarAdA kAmavardani Adi tyAgarAja AlApane (vINA) (A S )
Swara at Agamamula

05 dattAtrEya trimUrti rUpa ranjani gaNapathi sachidAnanda srIranjani (A-VENu)

06 swara rAga suDhA shankarAbharaNa Adi tyAgarAja (A- Violin, S, T)
Swara at mUlAdhAra

07 shiva darushana namagAyitu kEle shivarAtriya jAgaraNe madhyamAvati Adi p.dAsa

08 tillAna mOhanakalyANi LGJ

09 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...