Friday, 3 February 2017

2017 Feb 03 GayathriVenkataraghavan HMSmitha HSSudheendra Srishaila @ Bangalore Lalitakala Parishat

Vocal: Vid. GayathriVenkataraghavan 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. HSSudheendra 
Ghata: Vid. Srishaila 

Organiser: Bangalore Lalitakala Parishat
Venue: National College, Jayanagar, Bengaluru

01 entarAni tanakenta pOni nI centa viDuvajAla harikAmbOdhi Adi tyAgarAja (O, N, S)
nereval @ Agama 

02 shankari shamkuru candramukhi sAvEri Adi syAma sAstri (N, S)
nereval @ shyAmakrishNa sOdari

03 bhajare rE mAnasA abhEri c thripuTa MysUru VAsudhEvAchAr (A)

04 Kallusakkare koLLirO nIvellaru kalyANi aTa p.dAsa (A, S, T)
Nereval @ kallu sakkare koLLiro 

05 jagadOddhArana kApi Adi Purandara dhAsa

06 ugAbhOga followed by nAnEke baDavano nAnEke paradEshi bEhAg p.dAsa

07 iyal isaiyil tiruppugazh dEsh aruNagirinAdhar

08 nInAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...