Sunday, 26 February 2017

2017 Feb 25 TrichurBrothers LRsmakrishnan TrichurMohan KovaiSuresh @ Odukattur


Vocal: Vid. Trichur Brothers 
Violin: Vid. L Rsmakrishnan 
Mridanga: Vid. Trichur Mohan 
Ghata: Vid. Kovai Suresh 

Venue: Odukattur Mutt, Bangalore
Occasion: Maha Shivaratri Celebrations / Kalotsav

01 nera nammithinayya VarNa kAnada k Ata pUchi shrInivAsa iyengAr (O, S)
Swara at sarasUDa

02 gajAnanayutham gaNEshwaram chakravAka or vEgavAhini c.Eka m.dIkshithar (S)
Swara at gajAnanayutam

03 shrI mAtrubhUtam trishiragiri kannaDa m.cApu m.dIkshitar (S)
Swara at  suvAsita nava javanti pushpam

04 raksha mAm sharaNAgatam nATA Adi mInAkshisuta

05 Emani nE nI mahima mukhAri Adi subbarAya sAstri (A, N)
Nereval at  amba charaNa mahima pogaDu taramA

06 ShObillu saptaswara jaganmOhini rUpaka thyAgarAja
Swara at shobillu

07 nArAyaNIyam shlOka in dEsh mAND sAvEri followed by 
bArO krishNayya mAND Adi kanaka dAsa

08 rAga tAna pallavi khaNDa triputa 2 kaLai 1 beat eDupu
pallavi line: Rudra prAyAga sutIrtha swarUpane paramane gaLaga gaLita (Not clear acoustics to sense accurately)
Ragamalika in shaNkarAbharaNa.. hamsadhwani.. HamsAnandi.. violin ??... Vocal ? And return in reverse order

09 ashtapadi (nAtha harE jagannAtha harE) madhuvanti Jayadeva

10 pArtakiTTe irakka tONadu rAgamAlika(bauLi sAranga TBI vasantha rEvati)

11 karpagamE kadaikaN pArAi madhyamAvathi Adi pApanAsham shivan

12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja + mangaLa shlOka

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...