Saturday, 16 April 2016

2016 Apr 15 Unnikrishnan HKVenkatram ThiruvarurBhaktavatsalam AmruthN @ Vani Shool

Vocal: Vid. P Unnikrishnan 
Violin: Vid. HKVenkatram 
Mridanga: Vid. Thiruvarur Bhaktavatsalam 
Khanjari: Vid. Amruth N 

Ocassion: 25th Ramanavami Music and Dance Festival @ Vani School, Basaveshwara Nagar, Bangalore

01 Jaya Jaya swAmin-nAta-Adhi-nArAyana thIrTha (O S ) 
Swara @ jaya jaya 

02 suguNamulE jeppukoNTi chakravAka rUpaka thyAgarAja (o s) 
Swara @ suguNamule 

03-mOkshamu galadhA-sAramathi-Adhi-thyAgarAja (O)

04 brOva bhAramA raghurAmA-bahudAri-Adi-tyAgarAja (A, S)
Swara @ brOva bhArama 

05-shEshAchala nAyakam bhajAmi-varALi-rUpaka-m.dhIkshithar (N, S)
Nereval @ aravinda patra nayanam 

06 inta soukhya manInE-kApi-Adhi-thyAgarAja (A, S, T)
Swara @ inta sowkhya manine 

07 rAma mantrava japisO-jOnpuri-Adhi purandara dAsa

08 rAma rAma rAma rAma rAmA enniro tilAng thishra Adhi p.dAsa

09 parAku mADade parAmarisi yenna aparAdhaMgaLa sAvEri Adi p.dAsa

10-pibarE rAma rasam-Ahirbhairav-Adi sadASiva brahmEndra

11 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...