Sunday, 27 April 2014

2014 Apr 25 1830 VijaySiva VSanjeev KArunPrakash GChandrashekharaSharma @ SRSM01 dayAnidhE mAmava bEgaDa Adi shyAmA shAstri

02 rA rA dasharatha rAjakumAra bhairavi rUpaka Walajapet Venkatramana Bhagavatar (N, S)

03 mahima dakkincukOvayyA rishabhapriyA Adi tyAgarAja (A, S)

04 chEtah sri bAlakrishnam bhajarE dwijAvanthi rUpaka m.dikshithar

05 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S, T)

06 chintaye mahAlinga mUrtim parAju adi m.dIkshitar

07 rAga tAna pallavi surUTi
HarE krishnEti suraTita krishNA mAnarakshaka mAmraksha hare
TiSra jhampe miSra naDe,  EDupu after 7 akshara

08 harivAsaradha vupavAsadha bhAgyavu sinDhubhairavi puranDhara dhAsa

09 viruttum pArkum bilahari naLinakAnti HusEni

10 shiva kAma sundari jagadambA mukhAri Adi pApanASam Sivan

11 shlOka sundarate dhyAnam (rAga ?) AbhAng

12 Eru mayil Eri ViLaiyADum Anandabhairavii Adhi Arunagirinathar

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja


Quick Poem by Sridhar during the concert :

ಸುರುಟಿ ರಾಗದೆ ಬಳುಕುತಿರಲುರು
ಟುರುಟು ಜಂಟೀ ಸ್ವರಗಳಿಂ ತಾನ್
ಒರಟು ಸಂಗತಿಗಳನು ಸುಲಭದಿ ಬಿಡಿಸಿ ತೋರಿರಲು|
ತೆರೆದ ಕಿವಿಗಳಿಗಿಂಪ ತುಂಬುತ
ಮರೆತಿರಲ್ ತನ್ನನ್ನೆ ಬದರಿಯು
ತ್ವರಿತದಿಂ ಪಾಡಿರೆ ವಿಜಯಶಿವ ರಾಗತಾನಗಳಾ|

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...