Sunday, 13 April 2014

2014 Apr 11 Saketharaman ASubhalakshmi NeyveliNarayanan Dr.Karthik @ SRSMVocal: Vid: Saketharaman
Violin : Vid Akkarai Subhalakshmi
Mridanga: Vid.Neyveli Narayanan
Ghatam : Vid.Dr.Karthik

01 ErA nApai inta caUkasEya tOdi Adi paTNam subhramaNya iyer

02 jaya jaya jaya jAnaki kAntha nATa khaNDa chApu puranDhara dhAsa

03 rAmanukku mannan muDi tarittAle nanmai hindOLa Adi aruNAcala kavi (A, )

04 challarE rAmachandhru nIpai Ahiri tripuTa tyAgarAja

05 sudhA mAdhurya bhAshaNa sindhurAmakriya Adhi thyAgarAja

06 jAnaki pathe jaya kAruNya jaladhe kharaharapriya Adhi pApanAsham shivan (A, N, S, T)

07 calamElara sAkEtra rAmA mArgahindOLam Adhi tyAgarAja

08 raga tana pallavi desh
  TALa: khaNDa tripuTa chaturaSra purvAnga tiSra uttarAnga 
  rAgamALika  dEsh sAvEri hamsanAda
  Pallavi Line: raghuvIram rAghavam rAmam bhajAmi...  dayAnidhim sadA sri
09 bArO KrishNayyA mAND Adhi KanakadhAsa

10 rAma rAma x4 ennirO vasantha thishra Adhi puranDhara dhAsa

11 tAm tAm taka tOm tOm taka tadhIrana (tillAna) vAsanthi
12 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...