2014 Apr 17 Kumaresh rONu majumdAr trichy Harikumar Viswanath nAkOD @ SRSM


Violin: Vid.Kumaresh
Flute: Vid rONu majumdAr
Mridanga: Trichy B Harikumar
Tabala: Vishwanath Nakod

01 hamsadhwani - tiSra tripuTa

02 kAfi - kharaharapriya  - Alap, tAna, bhajan in Adi tAla, Tani

03 thumak chalat rAmachandra - rAg gAra ( variant of rAg khamAj)

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati