2014 Apr 12 KJ yEsudAs SR mahadEva sharma TiruvArur Bhaktavatsalam Dr.Karthick @ SRSM


Vocal: Vid Dr. K J Yesudas
Violin: Vid S R Mahadeva Sharma
Mridanga: Vid. Tiruvarur V Bhaktavatsalam,
Ghata: Vid. Dr. Karthick

01 navarAgamAlika varna

02  amrithavarshini alapane fwd by OmkAra rUpane gaNanAthane
A tamil song translated by movie director ravi for this concert (S)

03 shlOka fwd by pAvana guru pavanam Ashraye hamsAnandi

04 story on mOhana experience. ..
MOhana Alapane fwd by turugAya banda gOpiya kanda

04 endarO mahAnubhAvulu Sri Adi thyAgarAja

05 ItanIga vAsudEvanu samasta lOkadoDeya (A, S)

06 kshIra sAgara nannu dEvagAndhAri

07 rAma rAma guNasIma simhEndramadhyama  Adi (A N S T)

08 info on kanakadasa movie by movie director Ravi 
tiruppArkaDalil PallikonDAyil bhairavi

09 rAjIva nEtrAya brindAvana sAranga

10  bhaja gOvindam Ahir bhairav and ragamalika

11 karpUra priyane ninna kathe kELi

12 pibare rAma rasam Ahir bhairav

13 intro to gowrishri rAga
AparAdhi nAnalla aparAdha enagilla gowrishri p.DAsa 

14 haivarAsanam..

15 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adhi thyAgarAja

Comments

Popular posts from this blog

2016 Nov 20 SanjaySubrahmanyan SVaradarajan NevyveliVenkatesh AlalthurRajganesh @ MANMF

2016 Nov 04 MalladiBrothers CharulathaRamanujam TumkurRavishankar BRajashekar @ Nadasurabhi23rdAnnualFestival

2016 Aug 06 TMKrishna HKVenkatram KArunPrakash AnirudhAtreya @ SGBS / Unnati