Friday, 10 May 2019

2019 Apr 06 BombayJayashree HNBhaskar DelhiPSairam BSPurushottam @ RSM

Vocal: Vid. BombayJayashree 
Violin: Vid. HNBhaskar 
Mridanga: Vid. DelhiPSairam 
Khanjari: Vid. BSPurushottam 

Venue: SRSM, Fort High School
Ramanavami 2019 Celebrations

01 praNamAmyaham shri gaurisutam gauLa mysore vAsudEvacarya (O, S)
Swaras at shritabhakta pAlakam

02 sri shankaraguruvaram nAgaswarAvaLi rUpaka mahA vaidyanAtha iyer (O, S)
Swaras at Sri shankara guruvaram

03 UgAhOga.. hariyE taraLanu kareyalu.. 9GrahabEdha to mOhana )
hari nInE doDDavanu tODi Adi purandara dAsa (A, N, S)

04 ramA ni pai tanaku kEdAra Adi tyAgarAja

05 rAga tAna pallavi kalyANi chaturaSra tripuTa khaNDa naDai , 2 beats after samam
Pallavi Line : kalyANa rAma sAketa dhAma ganApriya suguNa sIta
Ragamalika swaras: ??(s r m p n s) ...??...darbAri kAnaDa..??. bhImpalAs

06 rAm ratan dhan pAyO mIra bhajan and Vaishnava Janato Mishra khamAj Adi Narsi Mehta

07 sindhubhairavi tillAna (dhimita jhaNuta dhIm) Adi LGJ


08 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...