Friday, 1 March 2019

2019 Mar 01 GayathriGirish HMSmitha NCBharadwaj SunaadAnoor @ Ananya

Vocal: Vid. GayathriGirish 
Violin: Vid. HMSmitha 
Mridanga: Vid. NCBharadwaj 
Khanjari: Vid. SunaadAnoor 

Venue: Ananya
Organiser : RK Srikantan Trust


01 gajAnanam gaNapathim bhajEham tODi ctuSra maTya JCW

02 saDashivam upAsmahe sarasAngi Adi JCW

03 amba srI rAjarAjeshwari bhOgavasantha Adi JCW (A)

04 gowrimanOhari pAhi gowrimanOhari miSra jhampe JCW (A)

05 kAmAkshIm varalakshmIm vasantha rUpaka JCW (A)

06 bhajare rE mAnasa pUrNachandrika Adi JCW

07 umAm namAmi haimavathIm bhagavatIm hEmavati misra jhampe JCW (A, N, S, T)

08 shiva shiva shiva bhO nAdanAmakriya misra jhampe JCW

No comments:

Post a Comment

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...