Monday, 11 February 2019

2019 Feb 11 NVijaySiva ShreyaDevanath NManojSiva SSunilKumar @ RLKMSpringFestival2019

Vocal: NVijaySiva 
Violin: ShreyaDevanath 
Mridanga: NManojSiva 
Khanjari: SSunilKumar 

RLKMSpringFestival2019

01 ninnu jUci dhanyuDaiti saurAshtram patnam subhramanya iyer

02 Parka parka tighattumo un pada darishanam Harikambhoji Rupaka Gopalakrishna Bharati (O)

03 pAhi mAm ratnAChala nAyaka mukhAri Adi m.Dikshitar (A, S)
Swaras at pAhimAm.

04 nannu brOvu lalitA vEgamE lalitA m.cApu syAmA sAstri (A, N, S)
Nereval at ninnuvinA nAkevarunnAru janani

05 srI chamunDEshwari dEvi tava pAda bhaktim kannaDa Jayachamarajendra Wodeyar

06 munnu rAvaNa tODi mishra jhampe tyAgarAja (A, N, S)
Nereval at rAja rAja virAja

07 rAga tAna pallavi Vachaspati chaturaSra tripuTa 2 kalai. 5 beats after samam
DEvi srI tripura sundari dIna dayAapri jagadIshwari
rAgamALika in dhanyAsi, Bilahari, Amrithavahini
Tani

07 kaNDu kaNDu nI enna mOhana Adi p.dAsa

09 shivagangA nagaranivAsini punnAgavarALi

10 viruttum (pAlinainduTTUm tAyinum...) kApi dwijAvanti sindhubhairavi

11 ApAra karuNa sindhum bhairavIsham mahEsham

12 matiyAl vittanAgi manattAL uttamanAgi paDivagi surUTi k.cApu aruNagirinAthar

13 nI nAma rUpamulaku mangaLa sourAshtra Adi tyAgarAja

1 comment:

2022 May 04 SanjaySubrahmanyan SV NV BR @ SRLKM SpringFest

Vocal: Vid/ SanjaySubrahmanyan  Violin: Vid. S Varadarajan  Mridanga: Vid. Neyveli B Venkatesh Morsing: Vid.  B Rajashekar  Venue / Occasion...